Produkten
Applicaties
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Bedrijf
Over ons
Dochterondernemingen
Klanten
Certificering volgens DIN EN ISO 9001
Nieuws
Downloads
Catalogus
Datasheets
Software
Handleiding
Wetenschappelijke artikelen
+31 (0)168 382 699
info@cs-instruments.nl
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Aanvraag
Applicaties / Energiemanagement / Energiemanagement

Stap 1 van de persluchtanalyse: bewaking van verbruik en energiekosten

De eerste stap is het installeren van nauwkeurige perslucht flowmeters op alle essentiële plaatsen.  De instrumenten worden rechtstreeks in de hoofdleidingen van de persluchtinstallatie gemonteerd (in de compressorruimte). In deze eerste stap worden de relevante meetgegevens zoals het verbruik van gecomprimeerde lucht in de hoofdtoevoerlijn idealiter verzameld en opgeslagen met behulp van een datalogger. De leidingen voor perslucht die naar de afzonderlijke eindgebruikers, worden pas in de tweede stap meegenomen.

Zoals weergegeven in het voorbeeld, meet en registreert de grafische datarecorder DS 500 direct in de compressorenruimte het persluchtverbruik met de flowsensor VA 500, het drukdauwpunt met de dauwpuntsensor FA 510, de stroom resp. energieverbruik met de CS-ampèretang en de systeemdruk met een CS-druksensor.

In de praktijk moet een dergelijke persluchtmeting minimaal gedurende een volle week worden uitgevoerd. Ideaal is van vrijdag tot vrijdag waarbij het persluchtverbruik van een volledige productieperiode wordt vastgelegd. Het totaal aan persluchtlekkages wordt zeer snel zichtbaar, vooral in het weekend. In productievrije tijd, zoals 's nachts of in het weekend zou het verbruik van perslucht bijna "0 m³/h" moeten zijn, wat echter in praktijk niet realistisch is. Het start/stop gedrag van de compressor(en) in het weekend, wanneer deze alleen gebruikt worden om het systeem op druk te houden vanwege de lekkages en/of de piek aan het begin van de werkweek wanneer er maximaal persluchtverbruik is om het systeem weer op druk te brengen, maakt de hoeveelheid lekverlies direct inzichtelijk.

Met de slimme datalogger DS 500 biedt CS Instruments een op maat gemaakte oplossing.

Monitoring van persluchtverbruik en energiekosten

Stap 2 van de persluchtanalyse: Lokaliseren van persluchtlekkages resp. lekverliezen

In deze tweede stap gaan we de persluchtlekkages lokaliseren. Daarvoor hebben we in stap 1 de voornaamste  persluchtleidingen naar de grote verbuikers opgenomen in de persluchtanalyse. In eerste instantie moesten namelijk de grootste persluchtverbruikers worden bepaald. Ze kunnen worden gespecificeerd in afzonderlijke afnemers, gebruikers of locaties zoals afdelingen, hallen, verdiepingen, productielijnen of zelfs individuele machines. Zodra het persluchtverbruik van elke afnemer is bepaald, wordt zeer snel duidelijk waar de voornaamste kostenplaatsen zich bevinden. Op die locaties begint u met het opsporen en verhelpen van lekkages. Zelfs de kleinste lekkages of persluchtverliezen, ook tijdens productie, zijn snel en eenvoudig op te sporen met behulp van moderne ultrasone lekdetectoren zoals onze LD 400 of LD 500.

Met het analyseren en monitoren van de voornaamste gebruikers en het systematisch zoeken en verhelpen van de lekkages verlaagt u het persluchtverbruik respectievelijk uw kosten. Het installeren van slimme dataloggers zoals de DS 500 helpt om het persluchtverbruik, de persluchtkosten en het lekverlies transparant te maken. Bovendien kunnen de gemeten gegevens jarenlang op een server worden opgeslagen en bewaard. Alarmwaarden, drempels en overschrijding daarvan worden online bewaakt, zodat plotseling optredende persluchtpieken veroorzaakt door defecte leidingen of gebroken persluchtslangen, drukverlies of een slecht functionerende of defecte droger worden onmiddellijk opgemerkt. De verantwoordelijke medewerker krijgt via sms of e-mail direct een melding. De persluchtkleppen of afsluiters kunnen worden gesloten met behulp van de alarmrelais.

Persluchtlekkages kunnen deels eenvoudig worden opgelost door het uitwisselen van onjuiste persluchtkoppelingen of connectoren, door draad- of schroefverbindingen van bijv. flenzen aan te draaien. Problematischer wordt het in het geval van historisch gegroeide persluchtsystemen met lange leidingen, te kleine binnendiameters van de persluchtleidingen, bochten en verjongingen in het leidingsysteem, drukverliezen bij filters en drogers. Te kleine leidingdiameters van persluchtleidingen leiden tot een hoog debiet en daardoor drukverlies. De stroomsnelheid van perslucht zou in theorie niet hoger moeten zijn dan 6 m/s (onder bedrijfsomstandigheden). In het geval van hogere stroomsnelheden zal er een drukverlies zijn en daarmee wordt energie verspild.

Aan de andere kant kan een vermindering van de leidingdruk met 1 bar ongeveer 8% energie besparen. Verzadigde filters leiden tot een onnodig drukverschil en tot een drukval in de leiding. Om deze verliezen te verminderen en ze op lange termijn onder controle te houden, moeten niet alleen de aanbevolen persluchtmeters worden gebruikt, maar moeten de drukverschillen bij de belangrijkste filters worden bewaakt. Met behulp van slimme dataloggers kan ook de interval voor onderhoud en filterwisseling op een optimale manier worden bepaald. Om hygienische redenen en storingsvrije productie is droge perslucht vereist. Storingen aan persluchtdrogers (koeldrogers, membraandrogers of adsorptiedrogers) leiden naast een mogelijke besmetting en kwaliteitsrpoblemen aan het eindproduct ook tot mogelijke condensaat-, corrosie- en productie-uitvaltijden. Zie ook het gespecialiseerde rapport over dit onderwerp elder op deze site. Met de met de slimme datarecorder DS 500 biedt CS Instruments een oplossing op maat voor de beoordeling en registratie van alle benodigde parameters van de persluchtinstallatie.

Persluchtlekkage resp. persluchtverliezen

Stap 3 van de persluchtanalyse: geboden oplossingen

Wanneer u de potentiële energiebesparing voor de hoofdleiding van de persluchtinstallatie hebt geanalyseerd en bepaald a.d.h.v. de verkregen meetdata, kunt u doorpakken om de resultaten van de eerste persluchtanalyse over te brengen naar het hele leidingsysteem. De opgedane ervaring helpt u  om energie te besparen bij het plannen en uitbreiden van het persluchtsysteem. Er moet dus zorgvuldig worden geanalyseerd of het vanuit economisch oogpunt voordelig is om leidingen met een te kleine afmeting te vervangen door een nieuw leidingsysteem met grotere binnendiameters. Bewezen maar verouderde meettechnieken (bijv. metingen met verschildruk, Vortex e.d.) die een drukval of een doorstroombeperking van de binnendiameter van de persluchtleidingen veroorzaken, moeten worden vervangen door moderne flowsensoren die geen negatieve invloed hebben op de doorstroming in de leiding.

Kogelkranen die niet goed sluiten moeten worden vervangen. Koppelingen die niet goed functioneren  moeten ook door nieuwe worden vervangen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Maak gebruik van de kennis uit stap 1 tot en met 3 en werk continu en zorgvuldig verder aan een voor u zo voordelig mogelijk persluchtsysteem. Een geoptimaliseerd persluchtsysteem bespaart u veel geld en energie - een belangrijk punt in het geval van stijgende energiekosten en stappen die u hiervoor volgens de nieuwe ernergiewetgeving dient te nemen. Het gebruik van slimme dataloggers zoals de DS 500 en bijbehorende CS Basic of CS Network ondersteunen u met het vastleggen en rapporteren van de vorderingen en hehaalde resultaten. 

De resultaten van de persluchtanalyse overbrengen op het leidingsysteem

Stap 4 van de persluchtanalyse: het monitoren van de optimalisatie

Houdt uw persluchtsysteem in de gaten. Na het doorlopen van stap 1 t/m 3 van de persluchtanalyse, de registratie van het persluchtverbruik en de energiekosten, het lokaliseren van persluchtlekkages en overige persluchtverliezen, het uitwerken van de oplossingen en aanpassingen aan het persluchtsysteem, moet in stap 4 de persluchtanalyse worden voortgezet d.m.v. een continue monitorings en bewakingsysteem. Hiervoor kunnen één of meer verantwoordelijke personen worden aangesteld die als taak de energiebesparing in persluchtsysteem verzorgt.

Een persluchtanalyse alleen is niet alleen nodig om energie te besparen. Door middel van slimme dataloggers zoals de DS 500 kunnen veranderingen van de flow, lekkages en overige parameters zoals persluchtkwaliteit betrouwbaar worden bepaald en bewaakt. CS Instruments helpt u in dit geval met oplossingen op maat.

Continue monitoring van persluchtoptimalisatie

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL