Software

CS Basis (2018) - 0554 8040

Data-evaluatie in grafiek en tabel - uitlezen van meetgegevens via USB-stick of Ethernet. Licentie voor 2 werkstations.

OS: Win7x64 of hoger, Mac

Ondersteunde apparaten: DS 500, DS 500 mobiel, DS 400, DS 400 mobiel, DP 500, DP 510, PI 500, LD 510

Versie: 1.1.41

CS Lekkage rapport V1 - voor LD 500

Geeft een geïllustreerd overzicht van de gevonden Lekken en hun besparingspotentieel. Voor elke Lekkage kunnen maatregelen voor herstel inclusief statusweergave worden gedefinieerd.

OS: Win7x64 of hoger, Mac

Ondersteunde apparaten: LD 500

Versie: 1.3.7

CS Lekkage Rapport V2 (huidige versie) - voor LD 500

Geeft een geïllustreerd overzicht van de gevonden Lekken en hun besparingspotentieel. Voor elke Lekkage kunnen maatregelen voor herstel inclusief statusweergave worden gedefinieerd.

OS: Win7x64 of hoger, Mac, 16 GB RAM

Ondersteunde apparaten: LD 500

Versie: V3.3.27

CS Lekkage rapporter Cloud-oplossing - voor LD 500/510

De CS Lekkage rapporter Cloud oplossing combineert de functionaliteiten van CS Lekkage rapporter V2 met een browsergebaseerd cloudsysteem.

  1. Registreer een account met je e-mailadres
  2. Activeer een gekochte licentie of de proeflicentie (30 dagen)
  3. Gebruik de Software

OS: geen installatie vereist, toegang via www.leak-reporter.com

Ondersteunde apparaten: LD 500

CS Network - Energiemonitoringssysteem

Software voor het registreren en analyseren van gegevens van een breed scala aan Gemeten waarden.

Met CS Soft Network kan een willekeurig aantal sensoren en dataloggers via Ethernet worden geanalyseerd. De Software slaat de meetgegevens van alle geïntegreerde apparaten op in een MySQL database op de server. De meetgegevens kunnen worden geanalyseerd vanaf elke pc binnen het bedrijf met behulp van de clientsoftware.

CS Netwerk eerste installatie:

Server:

Client:

CS Netwerk bijwerken:

Update-instructies

CS Soft Basic

De CS Soft Basis Software wordt gebruikt om de meetgegevens via Ethernet of USB-stick uit te lezen en stelt de klant in staat om de meetgegevens grafisch of in tabelvorm te analyseren. Statistische analyses en een verbruiksanalyse ronden de functies af. De meetgegevens kunnen worden geëxporteerd als pdf-bestand of Excel®-bestand. De CS Soft Energy Analyzer add-on module wordt gebruikt om de belastings-/rusttijden van compressoren te analyseren. Met één druk op de knop ontvangt de gebruiker belangrijke gegevens zoals elektriciteitskosten, persluchtkosten, lekkagekosten in euro's, compressorgegevens met belasting-/rusttijden, specifieke output in kWh/m³, persluchtkosten in euro's per m³. Eenmaal gedownload kan de software maximaal 10 dagen zonder licentiesleutel worden gebruikt. Na 10 dagen moet de software worden geregistreerd door het invoeren van een licentiesleutel (tegen betaling).

OS: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Versie: 2.0.0.44

Ondersteunde apparaten: DS 500, DS 500 mobiel, DS 400, DS 400 mobiel, DP 500, DP 510, PI 500

*** Let op bestand moet uitgepakt worden voor openen ***

CS Basis voorbeeldbestand

Volg deze stappen om het CS Soft Basis demobestand te gebruiken:

  • Start de Software na het downloaden en uitpakken van het demobestand
  • Selecteer de optie "from file" in het menu "Read out from Datalogger
  • Navigeer nu naar de map waarin u het bestand hebt uitgepakt en selecteer het "Voorbeeldbestand CS Soft Basis.sql".
  • Om de gegevens weer te geven, klik je op "open" en selecteer je het "test_xx" bestand
CS Soft Network

Met het CS Soft Network kan een willekeurig aantal DS 500 / DS 400 worden geanalyseerd via Ethernet. De software slaat de meetgegevens van alle DS 500 / DS 400 in het netwerk cyclisch op in een SQL-database op de server. De meetgegevens kunnen door meerdere gebruikers tegelijk worden geanalyseerd. De meetgegevens kunnen grafisch en in tabelvorm worden geanalyseerd. Met een automatische verbruiksanalyse kunnen de kosten en individuele verbruiken van elke afzonderlijke afdeling worden toegewezen. Alarmmeldingen worden automatisch per sms of e-mail verzonden als grenswaarden worden overschreden.

OS: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Versie: 1.2.5.4

Ondersteunde apparaten: DS 500, DS 400, DS 300

Firmware (apparaatsoftware) voor DS 500

ATTENTIE voor firmware-updates van versies voorafgaand aan V4.30, gelieve tweemaal te updaten!

Gebruik deze firmware (apparaatsoftware) om je DS 500 bij te werken naar de nieuwste versie. Download het bestand, sla het op een USB-stick op, pak het uit en voer de update uit via het menu Systeemupdate op de DS 500. Zorg ervoor dat de mappen DEV0001 en DEV0005 zich in de hoofdmap van de USB-stick bevinden.

DS500 versie: 4.36 (DEV0001)

DS500V2 versie: 5.66 (DEV0005)

Voor de apparaten: DS 500, DS 500 mobiel

Firmware (apparaatsoftware) voor DS 400

ATTENTIE voor firmware-updates van versies voorafgaand aan V3.30, gelieve tweemaal te updaten!

Gebruik deze firmware (apparaatsoftware) om uw DS 400 bij te werken naar de nieuwste versie. Download gewoon het bestand, sla het op een USB-stick op, pak het uit en voer dan de update uit in het menu Systeemupdate op de DS 400. Zorg ervoor dat de map DEV0002/DEV0021 zich in de hoofdmap van de USB-stick bevindt.

DS400versie: 3.49 (DEV0002)

DS400V2 versie: 4.07 (DEV0021)

Voor de apparaten: DS 400, DS 400 mobiel

Firmware (apparaatsoftware) voor DP 500 / DP 510 / PI 500

Met deze firmware (apparaatsoftware) kun je je DP 500 / DP 510 / PI 500 bijwerken naar de nieuwste versie. Download gewoon het bestand, sla het op de USB-stick op, pak het uit en voer de update uit in het menu Systeemupdate van de DP 500 / DP 510 / PI 500. Zorg ervoor dat de map DEV0003/DEV0006 zich in de hoofdmap van de USB-stick bevindt.

DP500/DP510/PI500 V1 Versie: 3.45 (DEV0003)

DP500/DP510/PI500 V2 Versie: 5.18 (DEV0006)

Voor de apparaten: DP500, DP510, PI500

Software voor VA 5xx Verbruikssensoren

De CS Service Software (artikelnr. 0554 2007) kan samen met de interface-adapter worden gebruikt om via de USB-interface rechtstreeks vanaf de pc toegang te krijgen tot de digitale interface (Modbus RTU) van de CS INSTRUMENTS Verbruikssensoren. Met de servicesoftware kan de gebruiker bijvoorbeeld de 4...20 mA analoge uitgang schalen, de eenheden wijzigen en nog veel meer...

Versie: 1.0.1.48

Voor de apparaten: VA 500, VA 520, VA 550, VA , VX 570, VU 570

Firmware sensoren VD 500

Deze firmware (software in de sensor) brengt je VD 500 up-to-date. Download het bestand en installeer het in de sensor met de servicesoftware.

Versie: 1.73

Voor de toestellen: VD 500

Firmware sensoren VA 525

Deze firmware (software in de sensor) maakt uw VA 525 up-to-date. Download het bestand en installeer het in de sensor met behulp van de servicesoftware.

Versie: 1.73

Voor de apparaten: VA 525

Firmware sensoren VA 500 / 520

Deze firmware (software in de sensor) brengt je VA 500 VA 520 up-to-date. Download het bestand en installeer het in de sensor met behulp van de servicesoftware.

Versie: 1.73

Voor VA 500 VA 520-apparaten tot HW-versie lager dan V3.00:

Firmware sensoren VA 500 / 520

Deze firmware (software in de sensor) brengt je VA 500 VA 520 up-to-date. Download het bestand en installeer het in de sensor met behulp van de servicesoftware.

Versie: 1.73

Voor VA 500 VA 520-apparaten vanaf HW V3.00:

Firmware sensoren VA 550 / VA 570

Met deze firmware (software in de sensor) kun je je VA 550 VA 570 bijwerken naar de nieuwste versie. Download het bestand en installeer het in de sensor met behulp van de servicesoftware.

Versie: 1.73

Voor VA 550 VA570-apparaten tot en met HW-versie lager dan V2.00:

Firmware sensoren VA 550 / VA 570

Met deze firmware (software in de sensor) kun je je VA 550 VA 570 bijwerken naar de nieuwste versie. Download het bestand en installeer het in de sensor met behulp van de servicesoftware.

Versie: 1.73

Voor VA 550 VA 570-apparaten vanaf HW V2.00:

Firmware sensoren VU 570

Deze firmware (software in de sensor) brengt je VU 570 up-to-date. Download het bestand en installeer het in de sensor met behulp van de servicesoftware.

Versie: 1.73

Voor de apparaten: VU 570

Firmware sensoren VX 570

Deze firmware (software in de sensor) brengt je VX 570 up-to-date. Download het bestand en installeer het in de sensor met de service software.

Versie: 1.73

Voor de apparaten: VX 570

Service Software voor FA 5xx Dauwpuntsensoren

De CS Service Software (artikelnr. 0554 2007) kan samen met de interface-adapter worden gebruikt om via de USB-interface rechtstreeks vanaf de PC toegang te krijgen tot de digitale interface (Modbus RTU) van de Dauwpuntsensoren van CS INSTRUMENTS. Met de servicesoftware kan de gebruiker bijvoorbeeld de 4...20 mA analoge uitgang schalen, de eenheden wijzigen en nog veel meer...

Versie: 1.0.8.0.

Voor de apparaten: FA 510, FA 515, FA 500

Firmware sensoren FA 510

Deze firmware (software in de sensor) maakt je FA 510 up-to-date. Download het bestand en installeer het in de sensor met behulp van de servicesoftware.

Versie: 1.98

Voor de apparaten: FA 510

Firmware sensoren FA 515

Deze firmware (software in de sensor) brengt je FA 515 up-to-date. Download het bestand en installeer het in de sensor met behulp van de servicesoftware.

Versie: 1.98

Voor de apparaten: FA 515

Firmware sensoren FA 500

Deze firmware (software in de sensor) brengt je FA 500 up-to-date. Download het bestand en installeer het in de sensor met behulp van de servicesoftware.

Versie: 1.35

Voor de apparaten: FA 500

Firmware sensoren FA 550

Deze firmware (software in de sensor) maakt je FA 550 up-to-date. Download het bestand en installeer het in de sensor met behulp van de servicesoftware.

Versie: 1.34

Voor de apparaten: FA 550

CS Service Software - voor oudere sensoren

De CS Service Software (artikelnr. 0554 2005) kan worden gebruikt in combinatie met de IF 100 interface-adapter om via een USB-interface rechtstreeks vanaf een PC toegang te krijgen tot de digitale interface (SDI) van CS INSTRUMENTS dauwpunt- en volumetrische stromingssensoren. Met de servicesoftware kan de gebruiker bijvoorbeeld de 4...20 mA analoge uitgang schalen, de eenheden wijzigen, enz.

Versie: 4.70

Ondersteunde apparaten: FA 300, FA 400, FA 410, FA 415, VA 300, VA 400, VA 420

Firmware (apparaatsoftware) voor LD 500 / LD 510

Gebruik deze firmware (apparaatsoftware) om je LD 500 / LD 510 bij te werken naar de nieuwste versie. Download het bestand, sla het op de USB-stick op, pak het uit en voer de update uit in de LD 500 / LD 510 via het menu Systeemupdate. Zorg ervoor dat de map DEV0004 zich in de hoofddirectory van de USB-stick bevindt.

Versie: 5.18

Voor de apparaten: LD 500, LD 510

Firmware (apparaatsoftware) voor LD 450

Gebruik deze firmware (apparaatsoftware) om je LD 450 bij te werken naar de nieuwste versie. Download het bestand, sla het op de USB-stick op, pak het uit en voer de update uit in het menu Systeemupdate van de LD 450. Zorg ervoor dat de map DEV0004 zich in de hoofdmap van de USB-stick bevindt.

Versie: 4.08

Voor de apparaten: LD 450

USB-stuurprogramma voor interface-adapter IF 100 van de CS Service Software

Besturingssysteem: Windows 2000, XP, Windows 7 (32-bits)

Versie: 1.00

USB-stuurprogramma voor interface-adapter IF 100 (vanaf hardware V 2.0) van de CS Service Software

Besturingssysteem: Windows 2000, XP, Windows 7 / 8

Versie: 2.06.00

Stroomcomputer

Gebruik de debietcalculator om de doorstroomsnelheid en het doorstromingsvolume te bepalen in relatie tot de binnendiameter van de pijp en om de juiste sensor voor je Toepassingen te vinden.

OS: Windows 2000, XP, Windows 7/8 /10

Vochtberekening

Het programma wordt gebruikt om verschillende vochtigheidsvariabelen te Berekenen, zoals Drukdauwpunt, Absolute vochtigheid, Relatieve vochtigheid, Partiële waterdampdruk, enz.

OS: Windows 2000, XP, Windows 7/8