Produkten
Applicaties
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Bedrijf
Over ons
Dochterondernemingen
Klanten
Certificering volgens DIN EN ISO 9001
Nieuws
Downloads
Catalogus
Datasheets
Software
Handleiding
Wetenschappelijke artikelen
+31 (0)168 382 699
info@cs-instruments.nl
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Aanvraag
PRODUCTS/Compressed air quality/ OILCHECK, restolie meten volgens ISO8573-1:2010 - stationaire oplossing

OILCHECK, restolie meten volgens ISO8573-1:2010 - stationaire oplossing

Toevoegen aan aanvraag

OILCHECK, restolie meten volgens ISO8573-1:2010 - stationaire oplossing

De OILCHECK meet de hoeveelheid restolie welke in dampfase aanwezig is in de perslucht. Een representatieve hoeveelheid lucht wordt als monster uit de hoofdleiding genomen en als luchtmonster naar de OILCHECK geleid via een PTFE slang of RVS leiding. Benadering of overschrijding van de kritische grenswaarde in mg/Nm3 wordt onmiddelijk waargenomen en er kan direct actie worden ondernomen om de luchtkwaliteit te borgen.

Stationaire restoliesensor in combinatie met de DS 400

  • OIL-Check 400 - restolie meting in perslucht volgens ISO 8573-5. Meet restoliedamp en - nevel van 0,001 ... 2,5 mg / m³, 3 ... 16 bar. Zeer nauwkeurige PID-sensor, geïntegreerde minikatalysator voor nulpuntkalibratie
  • Continue, zeer nauwkeurige meting van restolie (oliedamp) met PID-sensor (foto-ionisatie detector)
  • Langdurig betrouwbare en stabiele meetresultaten door automatische nulpuntkalibratie. De geïntegreerde minikatalysator genereert een gedefinieerd referentiegas voor nulpuntskalibratie.
  • In tegenstelling tot meetsystemen die "zero air" resp. kalibratiegas door middel van actieve koolstoffilters genereren en afhankelijk zijn van veroudering en/of verzadiging van de actieve koolstoffilters, genereert de minikatalysator de "nul-lucht" zonder veroudering of slijtage. Er is geen vervanging van actief koolstoffilters nodig.
  • Eenvoudige monstername via PTFE slang of RVS buis
Toevoegen aan aanvraag
Toevoegen aan aanvraag

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL