Pomiar punktu rosy

Pomiar punktu rosy w sprężonym powietrzu jest kluczowym aspektem zapewniającym jakość i wydajność systemów sprężonego powietrza. Temperatura punktu rosy to temperatura, w której powietrze jest nasycone, a para wodna zaczyna się skraplać. W systemach sprężonego powietrza kluczowe jest monitorowanie punktu rosy, aby zapobiec kondensacji i wynikającym z niej problemom, takim jak korozja, straty produkcyjne i pogorszenie jakości.

Kluczowym przyrządem do pomiaru punktu rosy jest przetwornik punktu rosy lub miernik punktu rosy. Przyrząd ten umożliwia ciągłe monitorowanie wilgotności i temperatury w systemach sprężonego powietrza. Dokładne określenie punktu rosy pozwala określić wilgotność względną, co z kolei pomaga przewidzieć potencjalne problemy.

Zastosowanie przetworników punktu rosy jest szczególnie ważne w środowiskach, w których wymagane jest suche powietrze, takich jak lakiernie, zakłady produkcji farmaceutycznej lub zakłady przetwórstwa spożywczego. W tych branżach sprężone powietrze musi być wolne od wilgoci, aby zapewnić jakość produktu i integralność procesu.

Poniżej zebraliśmy niektóre z konkretnych zastosowań, w których systemy pomiaru punktu rosy CS INSTRUMENTS już pomagają z łatwością spełnić powyższe wymagania.