Oprogramowanie

CS Basic (2018) - 0554 8040

Graficzna i tabelaryczna ocena danych - odczyt danych pomiarowych przez pamięć USB lub Ethernet. Licencja na 2 stacje robocze.

System operacyjny: Win7x64 lub nowszy, Mac

Obsługiwane urządzenia: DS 500, DS 500 mobile, DS 400, DS 400 mobile, DP 500, DP 510, PI 500, LD 510

CS Leak Reporter V1 - dla LD 500/510

Zapewnia ilustrowany przegląd znalezionych wycieków i ich potencjału oszczędności. Dla każdego wycieku można zdefiniować środki naprawcze, w tym wyświetlanie stanu.

System operacyjny: Win7x64 lub nowszy, Mac

Obsługiwane urządzenia: LD 500/510

CS Leak Reporter V2 (aktualna wersja) - dla LD 500/510

Zapewnia ilustrowany przegląd znalezionych wycieków i ich potencjału oszczędności. Dla każdego wycieku można zdefiniować środki naprawcze, w tym wyświetlanie stanu.

System operacyjny: Win7x64 lub nowszy, Mac, 16 GB RAM

Obsługiwane urządzenia: LD 500/510

CS Leak Reporter Cloud Solution - dla LD 500/510

Rozwiązanie CS Leak Reporter Cloud Solution łączy funkcje CS Leak Reporter V2 z systemem chmury opartym na przeglądarce.

  1. Zarejestruj konto za pomocą adresu e-mail
  2. Aktywuj zakupioną licencję lub licencję próbną (30 dni)
  3. Korzystanie z oprogramowania

System operacyjny: nie wymaga instalacji, dostęp przez www.leak-reporter.com

Obsługiwane urządzenia: LD 500/510

CS Network - System monitorowania energii

Oprogramowanie do rejestracji i analizy danych z szerokiego zakresu mierzonych wartości.

Dzięki CS Soft Network można analizować dowolną liczbę czujników i rejestratorów danych za pośrednictwem sieci Ethernet. Oprogramowanie zapisuje dane pomiarowe wszystkich zintegrowanych urządzeń w bazie danych MySQL na serwerze. Dane pomiarowe mogą być analizowane z dowolnego komputera w firmie za pomocą oprogramowania klienckiego.

Wstępna instalacja CS Network:

Serwer:

Klient:

CS Network Update:

Instrukcje aktualizacji

CS Soft Basic - 0554 7040

Oprogramowanie CS Soft Basic służy do odczytu danych pomiarowych za pośrednictwem sieci Ethernet lub pamięci USB i umożliwia klientowi analizę danych pomiarowych w formie graficznej lub tabelarycznej. Funkcje te uzupełniają analizy statystyczne i analizy zużycia. Dane pomiarowe mogą być eksportowane jako plik pdf lub Excel ®. Dodatkowy moduł CS Soft Energy Analyser służy do analizy czasów obciążenia i przestoju sprężarek. Za naciśnięciem jednego przycisku użytkownik otrzymuje ważne dane, takie jak koszty energii elektrycznej, koszty sprężonego powietrza, koszty wycieków w euro, dane sprężarki z czasami obciążenia / postoju, określoną wydajność w kWh / m³, koszty sprężonego powietrza w euro na m³. Po pobraniu oprogramowanie może być używane przez maksymalnie 10 dni bez klucza licencyjnego. Po upływie 10 dni oprogramowanie musi zostać zarejestrowane poprzez wprowadzenie klucza licencyjnego (za opłatą).

System operacyjny: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Wersja: 2.0.0.44

Obsługiwane urządzenia: DS 500, DS 500 mobile, DS 400, DS 400 mobile, DP 500, DP 510, PI 500

*** Uwaga plik musi zostać rozpakowany przed otwarciem ***

Przykładowy plik CS Soft Basic

Aby użyć pliku demonstracyjnego CS Soft Basic, wykonaj następujące kroki:

  • Po pobraniu i rozpakowaniu pliku demonstracyjnego należy uruchomić oprogramowanie
  • Wybierz opcję "from file" (z pliku) w menu "Read out from Datalogger" (Odczyt z rejestratora).
  • Teraz przejdź do folderu, w którym rozpakowałeś plik i wybierz "Przykładowy plik CS Soft Basic.sql".
  • Aby wyświetlić dane, kliknij "otwórz", a następnie wybierz plik "test_xx".
CS Soft Network

Dzięki CS Soft Network dowolna liczba DS 500 / DS 400 może być analizowana przez Ethernet. Oprogramowanie zapisuje dane pomiarowe wszystkich DS 500 / DS 400 w sieci cyklicznie w bazie danych SQL na serwerze. Dane pomiarowe mogą być analizowane przez kilku użytkowników jednocześnie. Dane pomiarowe mogą być analizowane w formie graficznej i tabelarycznej. Automatyczna analiza zużycia umożliwia przypisanie kosztów i indywidualnego zużycia dla każdego działu. Komunikaty alarmowe są wysyłane automatycznie przez SMS lub e-mail w przypadku przekroczenia wartości granicznych.

System operacyjny: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Wersja: 1.2.5.4

Obsługiwane urządzenia: DS 500, DS 400, DS 300

Oprogramowanie układowe (oprogramowanie urządzenia) dla DS 500

UWAGA w przypadku aktualizacji oprogramowania sprzętowego z wersji wcześniejszych niż V4.30 należy dokonać aktualizacji dwukrotnie!

Użyj tego oprogramowania sprzętowego (oprogramowania urządzenia), aby zaktualizować DS 500 do najnowszej wersji. Wystarczy pobrać plik, zapisać go w pamięci USB, rozpakować, a następnie przeprowadzić aktualizację w menu System Update w DS 500. Należy upewnić się, że foldery DEV0001 i DEV0005 znajdują się w katalogu głównym pamięci USB.

Wersja DS500: 4.36 (DEV0001)

WersjaDS500V2 : 5.66 (DEV0005)

Dla urządzeń: DS 500, DS 500 mobile

Oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie urządzenia) dla DS 400

UWAGA w przypadku aktualizacji oprogramowania sprzętowego z wersji wcześniejszych niż V3.30 należy dokonać aktualizacji dwukrotnie!

Użyj tego oprogramowania sprzętowego (oprogramowania urządzenia), aby zaktualizować DS 400 do najnowszej wersji. Wystarczy pobrać plik, zapisać go w pamięci USB, rozpakować, a następnie przeprowadzić aktualizację w menu System Update w DS 400. Upewnij się, że folder DEV0002/DEV0021 znajduje się w katalogu głównym pamięci USB.

Wersja DS400: 3.49 (DEV0002)

WersjaDS400V2: 4.07 (DEV0021)

Dla urządzeń: DS 400, DS 400 mobile

Oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie urządzenia) dla DP 500 / DP 510 / PI 500

Za pomocą tego oprogramowania sprzętowego (oprogramowania urządzenia) można zaktualizować DP 500 / DP 510 / PI 500 do najnowszej wersji. Wystarczy pobrać plik, zapisać go w pamięci USB, rozpakować, a następnie wykonać aktualizację w menu aktualizacji systemu DP 500 / DP 510 / PI 500. Upewnij się, że folder DEV0003/DEV0006 znajduje się w katalogu głównym pamięci USB.

DP500/DP510/PI500 V1 Wersja: 3.45 (DEV0003)

DP500/DP510/PI500 V2 Wersja: 5.18 (DEV0006)

Dla urządzeń: DP500, DP510, PI500

Oprogramowanie serwisowe dla czujników zużycia VA 5xx

Oprogramowanie serwisowe CS (nr artykułu 0554 2007) może być używane w połączeniu z adapterem interfejsu w celu uzyskania dostępu do interfejsu cyfrowego (Modbus-RTU) czujników zużycia CS INSTRUMENTS bezpośrednio z komputera PC za pośrednictwem interfejsu USB. Oprogramowanie serwisowe umożliwia użytkownikowi, na przykład, skalowanie wyjścia analogowego 4...20 mA, zmianę jednostek i wiele więcej...

Wersja: 1.0.1.48

Dla urządzeń: VA 500, VA 520, VA 550, VA , VX 570, VU 570

Oprogramowanie sprzętowe czujników VD 500

To oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie w czujniku) aktualizuje czujnik VD 500. Wystarczy pobrać plik i zainstalować go w czujniku za pomocą oprogramowania serwisowego.

Wersja: 1.73

Dla urządzeń: VD 500

Oprogramowanie sprzętowe czujników VA 525

To oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie w czujniku) aktualizuje VA 525. Wystarczy pobrać plik i zainstalować go w czujniku za pomocą oprogramowania serwisowego.

Wersja: 1.73

Dla urządzeń: VA 525

Firmware czujników VA 500 / 520

To oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie w czujniku) aktualizuje czujnik VA 500/ VA 520. Wystarczy pobrać plik i zainstalować go w czujniku za pomocą oprogramowania serwisowego.

Wersja: 1.73

Dla urządzeń VA 500/ VA 520 do wersji HW niższej niż V3. 00:

Firmware czujników VA 500 / 520

To oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie w czujniku) aktualizuje czujnik VA 500/ VA 520. Wystarczy pobrać plik i zainstalować go w czujniku za pomocą oprogramowania serwisowego.

Wersja: 1.73

Dla urządzeń VA 500/ VA 520 od wersji HW V3.00:

Oprogramowanie sprzętowe czujników VA 550 / VA 570

Dzięki temu oprogramowaniu sprzętowemu (oprogramowanie w czujniku) można zaktualizować czujnik VA 550/ VA 570 do najnowszej wersji. Wystarczy pobrać plik i zainstalować go w czujniku za pomocą oprogramowania serwisowego.

Wersja: 1.73

Dla urządzeń VA 550/ VA570 do wersji HW niższej niż V2. 00:

Oprogramowanie sprzętowe czujników VA 550 / VA 570

Dzięki temu oprogramowaniu sprzętowemu (oprogramowanie w czujniku) można zaktualizować czujnik VA 550/ VA 570 do najnowszej wersji. Wystarczy pobrać plik i zainstalować go w czujniku za pomocą oprogramowania serwisowego.

Wersja: 1.73

Dla urządzeń VA 550/ VA570 od wersji HW V2.00:

Oprogramowanie sprzętowe czujników VU 570

To oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie w czujniku) aktualizuje VU 570. Wystarczy pobrać plik i zainstalować go w czujniku za pomocą oprogramowania serwisowego.

Wersja: 1.73

Dla urządzeń: VU 570

Oprogramowanie sprzętowe czujników VX 570

To oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie w czujniku) aktualizuje czujnik VX 570. Wystarczy pobrać plik i zainstalować go w czujniku za pomocą oprogramowania serwisowego.

Wersja: 1.73

Dla urządzeń: VX 570

Oprogramowanie serwisowe dla czujników punktu rosy FA 5xx

Oprogramowanie serwisowe CS (nr artykułu 0554 2007) może być używane w połączeniu z adapterem interfejsu w celu uzyskania dostępu do interfejsu cyfrowego (Modbus-RTU) czujników punktu rosy CS INSTRUMENTS bezpośrednio z komputera PC za pośrednictwem interfejsu USB. Oprogramowanie serwisowe umożliwia użytkownikowi, na przykład, skalowanie wyjścia analogowego 4...20 mA, zmianę jednostek i wiele więcej...

Wersja: 1.0.8.0.

Dla urządzeń: FA 510, FA 515, FA 500

Oprogramowanie układowe czujników FA 510

To oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie w czujniku) aktualizuje FA 510. Wystarczy pobrać plik i zainstalować go w czujniku za pomocą oprogramowania serwisowego.

Wersja: 1.98

Dla urządzeń: FA 510

Oprogramowanie sprzętowe czujników FA 515

To oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie w czujniku) aktualizuje FA 515. Wystarczy pobrać plik i zainstalować go w czujniku za pomocą oprogramowania serwisowego.

Wersja: 1.98

Dla urządzeń: FA 515

Oprogramowanie sprzętowe czujników FA 500

To oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie w czujniku) aktualizuje FA 500. Wystarczy pobrać plik i zainstalować go w czujniku za pomocą oprogramowania serwisowego.

Wersja: 1.34

Dla urządzeń: FA 500

Oprogramowanie sprzętowe czujników FA 550

To oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie w czujniku) aktualizuje FA 550. Wystarczy pobrać plik i zainstalować go w czujniku za pomocą oprogramowania serwisowego.

Wersja: 1.34

Dla urządzeń: FA 550

Oprogramowanie serwisowe CS - dla starszych czujników

Oprogramowanie serwisowe CS (nr artykułu 0554 2005) może być używane w połączeniu z adapterem interfejsu IF 100 w celu uzyskania dostępu do interfejsu cyfrowego (SDI) czujników punktu rosy i przepływu objętościowego CS INSTRUMENTS bezpośrednio z komputera PC za pośrednictwem interfejsu USB. Oprogramowanie serwisowe umożliwia użytkownikowi na przykład skalowanie wyjścia analogowego 4...20 mA, zmianę jednostek itp.

Wersja: 4.70

Obsługiwane urządzenia: FA 300, FA 400, FA 410, FA 415, VA 300, VA 400, VA 420

Oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie urządzenia) dla LD 500 / LD 510

Użyj tego oprogramowania sprzętowego (oprogramowania urządzenia), aby zaktualizować LD 500 / LD 510 do najnowszej wersji. Wystarczy pobrać plik, zapisać go w pamięci USB, rozpakować, a następnie przeprowadzić aktualizację w urządzeniu LD 500 / LD 510 w menu aktualizacji systemu. Upewnij się, że folder DEV0004 znajduje się w katalogu głównym pamięci USB.

Wersja: 5.18

Dla urządzeń: LD 500, LD 510

Oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie urządzenia) dla LD 450

To oprogramowanie sprzętowe (oprogramowanie urządzenia) umożliwia aktualizację urządzenia LD 450 do najnowszej wersji. Wystarczy pobrać plik, zapisać go w pamięci USB, rozpakować, a następnie przeprowadzić aktualizację w menu aktualizacji systemu urządzenia LD 450. Upewnij się, że folder DEV0004 znajduje się w katalogu głównym pamięci USB.

Wersja: 4.08

Dla urządzeń: LD 450

Sterownik USB dla adaptera interfejsu IF 100 oprogramowania serwisowego CS

System operacyjny: Windows 2000, XP, Windows 7 (32-bitowy)

Wersja: 1.00

Sterownik USB dla adaptera interfejsu IF 100 (od wersji sprzętowej 2.0) oprogramowania serwisowego CS

System operacyjny: Windows 2000, XP, Windows 7 / 8

Wersja: 2.06.00

Komputer przepływowy

Użyj kalkulatora przepływu, aby określić natężenie przepływu, objętość przepływu w odniesieniu do wewnętrznej średnicy rury i znaleźć odpowiedni czujnik do danego zastosowania.

System operacyjny: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Obliczanie wilgotności

Program służy do obliczania różnych zmiennych wilgotności, takich jak ciśnieniowy punkt rosy, wilgotność bezwzględna, wilgotność względna, ciśnienie cząstkowe pary wodnej itp.

OS: Windows 2000, XP, Windows 7/8