Mätning av läckage

Läcksökning i tryckluftssystem spelar en avgörande roll när det gäller att säkerställa effektivitet och kostnadsbesparingar. Läckor i tryckluftsledningar kan inte bara leda till betydande energiförluster, utan även påverka tryckluftssystemets prestanda. Läcksökningsinstrument är därför oumbärliga verktyg för att identifiera, kvantifiera och eliminera läckor.

Ett grundläggande verktyg för läcksökning är ultraljudsläcksökaren. Denna enhet använder ultraljudssensorer för att upptäcka de högfrekventa ljud som orsakas av läckor i tryckluftssystem. Genom att lokalisera dessa ljud kan underhållsteamen exakt identifiera var läckan finns. Användningen av ultraljudsläckagedetektorer gör det möjligt att snabbt reagera på läckor, minska energiförlusterna och därmed bidra till att sänka driftskostnaderna.

I de följande konkreta tillämpningsexemplen har vi sammanfattat några av de fall som har varit relevanta för oss tidigare och ger inledande indikationer på vilka enheter du kan använda för att lösa respektive problem.