Merjenje porabe

Merjenje porabe stisnjenega zraka ima ključno vlogo v številnih industrijskih aplikacijah. Učinkovita uporaba stisnjenega zraka ni pomembna le za obvladovanje stroškov, temveč tudi za okoljske vidike in splošno trajnost proizvodnih procesov. V tem smislu so merilne naprave nepogrešljivo orodje za natančno spremljanje porabe in ugotavljanje možnosti za optimizacijo.

Ena od osnovnih merilnih naprav na tem področju je merilnik stisnjenega zraka. Omogoča natančno beleženje dejanske porabe v določenem časovnem obdobju. S stalnim spremljanjem lahko podjetja ne le bolje nadzorujejo svoje stroške energije, temveč tudi odkrivajo morebitna uhajanja ali neučinkovite sisteme. To ne prispeva le k zmanjšanju stroškov, temveč tudi k zmanjšanju okoljskega odtisa proizvodnje.

Inovativne naprave za merjenje porabe poleg čistega merjenja porabe prispevajo tudi k napovednemu vzdrževanju sistemov stisnjenega zraka. Neprekinjeno spremljanje omogoča zgodnje odkrivanje morebitnih težav, kar zmanjšuje čas izpada in izboljšuje učinkovitost sistemov stisnjenega zraka.

V tem poglavju vam želimo na kratko predstaviti posebna področja uporabe, na katerih se sistemi za merjenje porabe CS INSTRUMENTS že danes uporabljajo.