Merjenje točke rosišča

Merjenje točke rosišča v stisnjenem zraku je ključni vidik pri zagotavljanju kakovosti in učinkovitosti sistemov stisnjenega zraka. Temperatura rosišča je temperatura, pri kateri je zrak nasičen in začne kondenzirati vodna para. V sistemih stisnjenega zraka je spremljanje temperature rosišča ključnega pomena za preprečevanje kondenzacije in posledičnih težav, kot so korozija, proizvodne izgube in poslabšanje kakovosti.

Ključni instrument za merjenje temperature rosišča je oddajnik temperature rosišča ali merilnik temperature rosišča. Ta instrument omogoča neprekinjeno spremljanje vlažnosti in temperature v sistemih stisnjenega zraka. Z natančnim določanjem točke rosišča je mogoče določiti relativno vlažnost, kar pripomore k napovedovanju morebitnih težav.

Uporaba merilnikov rosišča je še posebej pomembna v okoljih, kjer je potreben suh zrak, kot so lakirnice, farmacevtski proizvodni obrati ali obrati za predelavo hrane. V teh panogah je ključnega pomena, da stisnjen zrak ne vsebuje vlage, da se zagotovita kakovost izdelka in celovitost procesa.

V nadaljevanju smo zbrali nekaj posebnih aplikacij, kjer sistemi za merjenje temperature rosišča podjetja CS INSTRUMENTS že pomagajo z lahkoto izpolnjevati zgornje zahteve.