Merjenje uhajanja

Odkrivanje puščanja v sistemih stisnjenega zraka ima ključno vlogo pri zagotavljanju učinkovitosti in prihranka stroškov. Puščanje v ceveh za stisnjen zrak lahko povzroči ne le velike izgube energije, temveč lahko vpliva tudi na delovanje sistemov za stisnjen zrak. Zato so instrumenti za odkrivanje puščanja nepogrešljivo orodje za odkrivanje, količinsko opredelitev in odpravljanje puščanja.

Osnovno orodje za odkrivanje puščanja je ultrazvočni detektor puščanja. Ta naprava uporablja ultrazvočne senzorje za zaznavanje visokofrekvenčnih zvokov, ki jih povzročajo puščanja v sistemih stisnjenega zraka. Z lociranjem teh zvokov lahko vzdrževalne ekipe natančno določijo lokacijo puščanja. Uporaba ultrazvočnih detektorjev puščanja omogoča hiter odziv na puščanje, zmanjšuje izgubo energije in s tem prispeva k nižjim obratovalnim stroškom.

V naslednjih konkretnih primerih uporabe smo povzeli nekaj primerov, ki so bili za nas pomembni v preteklosti, in podali prve napotke, katere naprave lahko uporabite za reševanje zadevnih težav.