Upravljanje energije

Optimizacija učinkovitosti sistemov stisnjenega zraka je ključnega pomena za industrijske aplikacije, pri čemer imajo merilne naprave iz različnih kategorij ključno vlogo pri spremljanju in optimizaciji porabe energije.

Merilnik stisnjenega zraka omogoča natančne meritve porabe in je osnova za ciljno usmerjene ukrepe za optimizacijo. Sodobni merilniki stisnjenega zraka ponujajo digitalne vmesnike za nemoteno integracijo v nadzorne sisteme višje ravni, kar omogoča spremljanje v realnem času in hiter odziv na odstopanja.

Merilnik kakovosti stisnjenega zraka ali senzor kakovosti stisnjenega zraka spremlja vlažnost, delce in vsebnost olja v stisnjenem zraku. Natančno poznavanje teh vrednosti je ključnega pomena za zagotavljanje, da stisnjen zrak izpolnjuje zahtevane standarde. Sodobni monitorji kakovosti stisnjenega zraka pogosto spremljajo več parametrov hkrati.

Drug vidik optimizacije učinkovitosti je odkrivanje uhajanja. Detektorji uhajanja locirajo uhajanje in omogočajo hiter odziv za zmanjšanje izgube energije, kjer je to potrebno. Termografske kamere, kot je naša UltraCam, puščanje zaznajo tudi optično, kar omogoča še natančnejšo in hitrejšo oceno, ali je treba sprejeti ukrepe.

Merjenje točke rosišča je ključnega pomena za kakovost stisnjenega zraka. Prenosniki točke rosišča neprekinjeno spremljajo vlažnost in temperaturo ter tako preprečujejo kondenzacijo in poškodbe.

Ti sistemi skupaj pomembno prispevajo k optimizaciji učinkovitosti sistemov stisnjenega zraka. V naslednjih člankih smo zbrali nekaj konkretnih primerov in najboljših praks, da bi vam to temo približali.