Proizvodi
Aplikacije
SERVIS
ŠOLANJA
Ponovno umerjanje
PODJETJE
O NAS
Podružnice CS Instruments GmbH
Stranke podjetja CS Instruments
Certifikacija po standardu DIN EN ISO 9001
NOVICE
PRENOS
KATALOG
TEHNIČNI PODATKI
PROGRAMSKA OPREMA ZA OSEBNE RAČUNALNIKE
NAVODILA ZA UPORABO
STROKOVNI ČLANKI
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
Aplikacije / UPRAVLJANJE Z ENERGIJO / UPRAVLJANJE Z ENERGIJO

1. Korak analize stisnjenega zraka: poraba stisnjenega zraka / kontrola stroškov energije

V prvem koraku je potrebno na pomembnih mestih namestiti precizne merilce pretoka za stisnjen zrak zato, da pridobite zanesljive podatke. Naprave je potrebno vgraditi na glavne cevi postrojenja za stisnjen zrak (v kompresorski postaji). V prvem koraku se poraba stisnjenega zraka v glavni napajalni cevi idealno zajema s pomočjo pametnega grafičnega shranjevalnika. Cevi za stisnjen zrak, ki se odcepijo proti posameznim končnim porabnikom stisnjenega zraka, so analizirajo šele v 2. koraku.

Kot je prikazano v primeru, se s pametnim grafičnim shranjevalnikom DS 500 neposredno na mestu proizvodnje stisnjenega zraka merijo in shranjujejo naslednji podatki: poraba stisnjenega zraka s pomočjo merilnika pretoka VA 500, točka rosišča oz. točka rosišča pod tlakom s pomočjo senzorja FA 510, trenutna poraba energije oziroma tok s pomočjo tokovnih klešč ter dodatno, s tlačnim senzorjem, še pritisk.

V praski bi bilo potrebno tako merjenje stisnjenega zraka izvajati najmanj en teden. Idealno obdobje je od petka do petka zato, da pridobite podatke o porabi postrojenja za stisnjen zrak za eno celotno proizvodno obdobje. Zelo hitro, še posebej ob vikendih, postanejo vidna puščanja stisnjenega zraka. V času, ko ni proizvodnje stisnjenega zraka, bi morala biti poraba skoraj enaka ˝0 m3/h˝, kar pa v praksi ni realno pričakovati. Vidne postanejo obremenitve kompresorjev preko vikenda, ko kompresorji obratujejo le za to, da proizvajajo tlak za pokrivanje puščanj ter maksimalna poraba stisnjenega zraka ob začetku delovnega tedna.

S pametnim grafičnim shranjevalnikom DS 500, podjetje CS Instruments nudi rešitve po meri uporabnika.

poraba stisnjenega zraka / kontrola stroškov energije

2. Korak analize stisnjenega zraka: lociranje puščanj oziroma izgub stisnjenega zraka

V drugem koraku se določijo mesta puščanj oziroma izgub stisnjenega zraka. Za ta namen so v analizo stisnjenega zraka vključene tudi linije najbolj pomembnih porabnikov stisnjenega zraka. Najprej je potrebno določiti največje porabnike stisnjenega zraka. Razdeliti jih je potrebno v posamezne porabnike kot npr. hale, nadstropja, proizvodne linije ali celo posamezne stroje. Takoj, ko je izmerjena poraba stisnjenega zraka vsakega porabnika, bo hitro razvidno kje nastajajo kašni stroški. S pomočjo modernih detektorjev puščanja na ultrazvočni osnovi kot je npr. detektor puščanja LD 400, je mogoče tudi med samim obratovanjem enostavno in hitro določiti še tako majhna puščanja.

Izkoristite to priložnost in s pomočjo sistematske analize stisnjenega zraka zmanjšajte količino puščanj oziroma vaše trenutne stroške. Namestitev pametnih grafičnih shranjevalnikov kot je npr. DS 500 na najbolj pomembnih linijah s stisnjenim zrakom, pomaga pri določevanju porabe, stroških in puščanj stisnjenega zraka. Poleg tega je mogoče izmerjene podatke zanesljivo za več let shraniti na strežniku podjetja. Nadzorujejo se mejne vrednosti in prekoračitve le-teh se nadzorujejo preko svetovnega spleta in tako je mogoče takoj zaznati trenutne visoke vrednosti stisnjenega zraka, ki so posledica defektnih ali prekinjenih cevi za stisnjen zrak. Odgovorna oseba prejme SMS sporočilo ali elektronsko pošto s sporočilom o alarmu do katerega je prišlo. S pomočjo alarmnih relejev je mogoče zapreti ventile za stisnjen zrak.

Puščanja stisnjenega zraka je mogoče delno relativno enostavno odpraviti tako, da zamenjate netesne spojke ali konektorje za stisnjen zrak oziroma tako, da pritegnete vijačne spoje kot so npr. prirobnice na ceveh za stisnjen zrak. To je težje izvesti v primeru sistemov za stisnjen zrak z daljšimi linijami, ki so se skozi leta povečevali, poddimenzioniranih notranjih premerov cevi za stisnjen zrak, kolen in obnov cevi, tlačnih padcev na filtrih in sušilcih. Poddimenzionirani notranji premeri cevi za stisnjen zrak lahko privedejo do neekonomično visoke hitrosti v ceveh in posledično do tlačnih izgub. Hitrost toka stisnjenega zraka v ceveh ne sme biti višja od 6 m/s (pod obratovalnimi pogoji). Pri višjih hitrostih se bodo pojavile previsoke tlačne izgube in posledično energetske izgube.

Na drugi strani lahko z zmanjšanjem pritiska v ceveh za 1 bar prihranimo približno 8% energije. Zamašeni filtri privedejo do nepotrebnih diferencialnih tlakov in do tlačnih padcev v cevovodu. Zato, da zmanjšate te nepotrebne energetske izgube ter omogočite dolgotrajen nadzor nad njimi, je potrebno poleg že omenjene porabe stisnjenega zraka s pomočjo pametnih grafičnih shranjevalnikov nadzirati tudi diferenčne tlake na najpomembnejših filtrih. Z uporabo grafičnih shranjevalnikov je mogoče optimalno določiti tudi servisne intervale za zamenjavo filtrov. Za nemoteno proizvodnjo stisnjenega zraka je potreben suh stisnjen zrak.

Okvare sušilnikov stisnjenega zraka (hladilniški, membranski ali adsorpcijski sušilniki) lahko privedejo do nastanka kondenzata, korozije in izpadov proizvodnje stisnjenega zraka. Oglejte si strokovni članek, ki obravnava to tematiko. S pametnih grafičnim shranjevalnikom DS 500, podjetje CS Instruments ponuja rešitev po meri uporabnika za merjenje in shranjevanje vseh potrebnih podatkov postrojenja za stisnjen zrak. 

lociranje puščanj oziroma izgub stisnjenega zraka

3. Korak analize stisnjenega zraka: prenos rešitev

Potem, ko ste s pomočjo grafičnega shranjevalnika prepoznali in analizirali potenciale za varčevanje z energijo na glavnem cevovodu postrojenja za stisnjen zrak lahko rezultate analize stisnjenega zraka prenesete na celoten sistem. Ta izkušnja vam bo pomagala varčevati z energijo pri načrtovanju in razširitvah sistema za stisnjen zrak. Prav tako je potrebno pazljivo analizirati ali se izplača poddimenzionirane cevi za stisnjen zrak zamenjati z novimi večjega premera. Zastarela merilna tehnologija (npr. merilne zaslonke z diferencialnim tlakom, Vortex, itd …), ki zahtevajo zožitev notranjega premera cevi za stisnjen zrak je potrebno zamenjati z modernimi merilniki pretoka brez zmanjšanja premera cevi.

Zamenjati je potrebno krogelne ventile, ki ne tesnijo popolnoma. Z novimi je potrebno zamenjati tudi spojke, ki se več ne zapirajo. Uporabite spoznanja iz korakov 1 do 3 ter pazljivo in trajno izdelajte nadaljnje rešitve za celoten sistem s stisnjenim zrakom. Z optimiranim sistemom za stisnjen zrak prihranite denar, kar je pomembno pri naraščajočih energetskih stroških. Uporaba pametnega grafičnega shranjevalnika kot npr. DS 500 vam bo pomagala pri tej nalogi.

prenos rešitev

4. Korak analize stisnjenega zraka: nadziranje izvedenih optimizacij

Stalno nadzirajte vaš sistem za stisnjen zrak. Po korakih 1 do 3 analize stisnjenega zraka, mora merjenje porabe stisnjenega zraka in energetskih stroškov, lokaliziranje puščanj stisnjenega zraka, prenos rešitev na celoten sistem za stisnjen zrak, je potrebno analizo stisnjenega zraka kot 4. in najpomembnejši korak izvajati trajno. Za ta namen je potrebno določiti odgovorno osebo v vsakem oddelku, ki bo skrbel za varčevanje z energijo v sistemih s stisnjenim zrakom.

Edinstvena analiza stisnjenega zraka za varčevanje z energijo ne bo zadostovala. S pomočjo pametnih grafičnih shranjevalnikov je mogoče zanesljivo zaznati spremembe pretoka, puščanja in izgube stisnjenega zraka.

Podjetje CS Instruments vam bo v tem primeru pomagalo z rešitvami po meri uporabnika.

nadziranje izvedenih optimizacij

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL