Proizvodi
Aplikacije
SERVIS
ŠOLANJA
Ponovno umerjanje
PODJETJE
O NAS
Podružnice CS Instruments GmbH
Stranke podjetja CS Instruments
Certifikacija po standardu DIN EN ISO 9001
NOVICE
PRENOS
KATALOG
TEHNIČNI PODATKI
PROGRAMSKA OPREMA ZA OSEBNE RAČUNALNIKE
NAVODILA ZA UPORABO
STROKOVNI ČLANKI
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRENOS / PROGRAMSKA OPREMA ZA OSEBNE RAČUNALNIKE / Programska oprema za ovrednotenje rezultatov:

CS Soft Basic - 0554 7040

Program CS Soft Basic služi za odčitavanje merjenih podatkov preko Ethernet povezave ali USB spominske naprave ter uporabniku omogoča analiziranje izmerjenih podatkov v grafični oziroma tabelarični obliki. Funkcije zaokrožujejo statistično vrednotenje, energetsko poročilo in poročilo o pretoku. Izmerjene podatke je mogoče izvoziti kot PDF ali Excell datoteko. Dodatni modul CS Soft Energy Analyzer služi za analiziranje časov obremenjenosti / razbremenjenosti kompresorjev. S pritiskom na tipko so uporabniku na razpolago pomembne informacije kot npr. trenutni stroški, stroški stisnjenega zraka, stroški puščanj v EUR, podatki o kompresorju s časi obremenjenosti / razbremenjenosti, specifična moč v kWh/m3, stroški v EUR na m3 stisnjenega zraka. Program je mogoče brez licence uporabljati 10 dni po tem, ko ga prenesete na svoj osebni računalnik. Po 10 dnevih je potrebno program registrirati s pomočjo licenčnega ključa (proti plačilu).

Operacijski sistem: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Verzija: 2.0.0.38

Podprte naprave: DS 500, DS 500 mobile, DS 400, DS 400 mobile, DP 500, DP 510, PI 500

*** Attention, after download please unzip the file before opening ***


CS Soft Basic - demonstracijska datoteka z izmerjenimi vrednostmi

To use the CS Soft Basic Demo file please follow these steps:

  • After downloading the CS Soft Basic Demo file please start the software
  • Use the file menu "Read out from Datalogger" and then "from file"
  • Select the directory of the unzipped file and select the "Example file CS Soft Basic.sql"
  • To display the data simply click "open" and chose the "test_xx" file

CS Soft Network

S pomočjo programa CS Soft Network je mogoče preko Ethernet povezave analizirati opcijsko število naprav DS 500 / DS 400. Program izmerjene podatke vseh naprav tipa DS 500 / DS 400, ki so povezane v mrežo, ciklično shranjuje v SQL datoteko na strežniku. Analiziranje izmerjenih podatkov lahko hkrati izvede več različnih uporabnikov. Izmerjene podatke je je mogoče analizirati v grafični ali tabelarični obliki. Avtomatsko energetsko poročilo in poročilo o pretoku omogočata določitev stroškov in porabe za vsak posamezen oddelek. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti bo avtomatsko preko SMS ali Email-a poslano poročilo o alarmu.

Operacijski sistem: Windows 2000, XP, Windows 7/8/10

Verzija: 1.2.5.4

Podprte naprave: DS 500, DS 400, DS 300

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL