Proizvodi
Aplikacije
SERVIS
ŠOLANJA
Ponovno umerjanje
PODJETJE
O NAS
Podružnice CS Instruments GmbH
Stranke podjetja CS Instruments
Certifikacija po standardu DIN EN ISO 9001
NOVICE
PRENOS
KATALOG
TEHNIČNI PODATKI
PROGRAMSKA OPREMA ZA OSEBNE RAČUNALNIKE
NAVODILA ZA UPORABO
STROKOVNI ČLANKI
sl
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PODJETJE / NOVICE

Energetska analiza – merjenje pretoka – kalkulacija puščanja

Če govorimo o obratovalnih stroških sistemov za stisnjen zrak, dejansko govorimo o energetskih stroških, ker le-ti predstavljajo 70-80% vseh stroškov sistema za stisnjen zrak. Čeprav je stisnjen zrak eden izmed najdražjih virov energije, imajo podjetja v tem sektorju pogosto velike izgube.

Energetske vire kot so elektrika, voda in plin, po navadi nadziramo in tako so stroški le-teh poznani. V primeru oskrbe z vodo se npr. meri poraba, morebitno puščanje pa običajno hitro odkrijemo zaradi dejstva, da je puščanje po navadi vidno. Na drugi strani pa puščanj stisnjenega zraka pogosto ni mogoče opaziti in lahko ˝tiho˝ povzročijo velike nepotrebne stroške tudi med zaustavitvijo proizvodnje ali preko vikenda.

V to niso vključeni skriti stroški proizvodnje čistega in suhega zraka. Hladilniški in adsorpcijski sušilniki proizvajajo suh zrak ob visokih obratovalnih stroških. Zrak se potem velikokrat izgublja skozi puščanja v sistemu.

V 4 korakih pripravite osnovo za uspešno energetsko vodenje vašega podjetja.

Spoznajte kateri bi lahko bili vaši prvi koraki. Pozneje lahko te korake enostavno prenesete v druge sektorje v vašem podjetju, ga energetsko optimizirate in tako povečate učinkovitost zato, da varčujete z denarjem.

1. korak: Nadziranje stisnjenega zraka in stroškov za energijo

Prvi korak je vgradnja natančnih merilnikov pretoka za stisnjen zrak na vseh pomembnih mestih zato, da pridobite zanesljive izmerjene podatke.

2. korak: Lokalizacija puščanj stisnjenega zraka oziroma izgub stisnjenega zraka

V drugem koraku se sedaj lokalizirajo puščanja stisnjenega zraka oziroma izgube stisnjenega zraka. Za ta namen se v analizo sistema za stisnjen zrak vključijo cevovodi najpomembnejših porabnikov. Najprej je potrebno določiti največje porabnike stisnjenega zraka, ki jih je potrebno določiti kot posamezne porabnike kot npr. hale, nadstropja, proizvodne linije ali celo posamezni stroji. Takoj, ko za vsak porabnik določimo porabo stisnjenega zraka, je zelo hitro vidno kje nastajajo kateri stroški stisnjenega zraka. Tudi najmanjša puščanja ali izgube stisnjenega zraka je mogoče hitro in enostavno določiti s pomočjo modernih detektorjev puščanja, ki delujejo na osnovi ultrazvoka kot npr. naš detektor puščanja LD 400.

3. korak: Prenos rešitev

Če ste s pomočjo grafičnih shranjevalnikov določili in analizirali potencialne energetske prihranke glavne linije sistema za stisnjen zrak, lahko rezultate analize stisnjenega zraka prenesete na celoten cevovod. Ta izkušnja vam bo pomagala varčevati z energijo pri načrtovanju in širjenju sistema za stisnjen zrak. Tako je potrebno pazljivo analizirati ali je ekonomsko upravičeno poddimenzionirane cevi za stisnjen zrak zamenjati z novim sistemom z večjim notranjim premerom. Zastarelo merilno tehnologijo (npr. merilne zaslonke z diferenčnim tlakom, Vortex itd …), ki povzroča zmanjšanje notranjega premera cevi za stisnjen zrak, je potrebno zamenjati z modernimi merilniki pretoka pri katerih ne prihaja do zmanjšanja premera cevi.

Krogelne ventile, ki se ne zapirajo pravilno, je potrebno zamenjati. Hitre spojke, ki ne tesnijo več, je potrebno zamenjati z novimi, itd … to je samo nekaj primerov. Uporabite znanje iz korakov 1 do 3 in pazljivo izdelajte rešitev za celotni sistem s stisnjenim zrakom. Optimiziran sistem za stisnjen zrak omogoča varčevanje z denarjem – pomemben dejavnik v primeru višanja stroškov za energijo. Uporaba pametnih grafičnih shranjevalnikov kot je npr. DS 500 vam bo v pomoč pri tej nalogi.

4. Korak: Nadziranje izvedenih optimizacij

Opazujte svoj sistem za stisnjen zrak. Po analizi sistema za stisnjen zrak (koraki 1 do 3), beleženju podatkov o porabi stisnjenega zraka in energetskih stroških, lokalizaciji mest puščanj stisnjenega zraka in prenosu rešitev na celoten sistem za stisnjen zrak, je potrebno analizo sistema za stisnjen zrak trajno nadaljevati kot najpomembnejši 4. korak. Za ta namen je potrebno v vsakem oddelku določiti osebo, ki je odgovorna za prihranke energije v sistemih za stisnjen zrak.

Unikatna analiza sistema za stisnjen zrak za varčevanje z energijo ne bo zadostovala. S pomočjo pametnih grafičnih shranjevalnikov je mogoče zanesljivo zaznati spremembe pretokov, puščanja in izgube stisnjenega zraka.

Pri tem vam bomo z rešitvami po meri uporabnika pomagali pri CS Instruments GmbH.

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL