CS Soft Basic

CS Soft Basic

Vrednotenje podatkov v 5 jezikih s pomočjo programa CS Soft Basic. Vse na en pogled: tabela, grafični prikaz, statistika – s pritiskom na tipko uporabnik dobi vse potrebne informacije. 

CS Soft Network

CS Soft Network

S pomočjo programa CS Soft Network je mogoče preko Ethernet povezave ovrednotiti podatke iz poljubnega števila instrumentov DS 500 ali DS 400. Programska oprema izmerjene podatke vseh instrumentov ciklično shranjuje s SQL bazi podatkov na strežniku.

CS Soft Energy Analyzer

CS Soft Energy Analyzer

Služi za analizo kompresorjev, sistemov ali izračunavanje puščanj. Vrednotenje na osebnem računalniku z grafičnim prikazom in statistiko. Grafično vrednotenje z dnevnim in tedenskim prikazom oziroma pogledom. Stroški stisnjenega zraka v €/$.

CS Service Software - VA 5xx

CS Service Software - VA 5xx

Zalo uporabno za priklop senzorjev za merjenje vlage na osebni računalnik, da lahko izvedete naslednje nastavitve: nastavljanje območja analognega izhoda 4…20 mA, alarmnih vrednosti, enotočkovnega umerjanja.

CS Service Software - FA 5xx

CS Service Software - FA 5xx

Zalo uporabno za priklop senzorjev za merjenje vlage na osebni računalnik, da lahko izvedete naslednje nastavitve: nastavljanje območja analognega izhoda 4…20 mA, alarmnih vrednosti, enotočkovnega umerjanja.

Request SL

Povpraševanje

Podpeska cesta 49
1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANA
SLOVENIA
P: +386 5 9936464
F: +386 5 9958978
E: bojan.zabjek@komp-r.si