Kvalita stlačeného vzduchu

Měření kvality stlačeného vzduchu hraje klíčovou roli v mnoha průmyslových procesech, v nichž se stlačený vzduch používá jako důležitý provozní materiál. Kvalita stlačeného vzduchu ovlivňuje nejen výkonnost strojů a nástrojů, ale také kvalitu výrobků, zejména v průmyslových odvětvích, jako je potravinářství, farmaceutický průmysl a výroba elektroniky. Přístroje pro měření kvality stlačeného vzduchu mají zásadní význam pro zajištění toho, aby stlačený vzduch vždy splňoval požadované normy.

Základním měřicím přístrojem je v této souvislosti počítadlo částic. Sleduje koncentraci pevných částic ve stlačeném vzduchu a zajišťuje, aby byla v přijatelných mezích. Částice ve stlačeném vzduchu mohou nejen snižovat účinnost strojů, ale mohou také vést k chybám ve výrobě, pokud se dostanou do citlivého výrobního prostředí.

Dalším důležitým měřicím zařízením je monitor olejové mlhy. Ten sleduje obsah oleje ve stlačeném vzduchu a zajišťuje, aby byl pod přípustnými mezními hodnotami. V odvětvích, kde je absolutní čistota klíčová, jako je například zdravotnická technika, je přesné sledování obsahu oleje ze zřejmých důvodů nezbytné.

V této části jsme však shromáždili další příklady použití nebo příklady odvětví, kde je podle našich zkušeností sledování kvality stlačeného vzduchu zásadní.