Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Ποιότητα πεπιεσμένου αέρα/ Μετρητής σωματιδίων PC 400 – σταθερή λύση σύμφωνα με το ISO 8573

Μετρητής σωματιδίων PC 400 – σταθερή λύση σύμφωνα με το ISO 8573

Add to enquiry

Μετρητής σωματιδίων PC 400 – σταθερή μονάδα μέτρησης σύμφωνα με τα ISO 8573

O υψηλής ακρίβειας οπτικός μετρητής PC 400 καταμετρά σωματίδια μεγέθους από 0.1 µm και είναι επομένως κατάλληλος για τον έλεγχο του πεπεισμένου αέρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 8573 class 1. Η σωστή λειτουργεία των στοιχείων διήθησης (φίλτρων) στην γραμμή του πεπιεσμένου αέρα ελέγχεται και τυχόν δυσλειτουργίες στην διήθηση αναγνωρίζονται άμεσα. Η ροή του πεπιεσμένου αέρα μέσω του μετρητή σωματιδίων επιβλέπεται αυτόματα.

Σταθερή λύση σε συνδυασμό με το καταγραφικό DS 400

  • Μετρητής σωματιδίων PC 400 από 0.1 µm για πεπιεσμένο αέρα και αέρια (συμπεριλαμβάνεται ρυθμιστής πίεσης)
  • Καλώδιο σύνδεσης 5 m
  • Καταγραφικό DS 400 με έγχρωμη οθόνη αφής
  • Προαιρετικά: αποθήκευση έως 100 εκατομμύρια τιμές
  • Προαιρετικά: ενσωματωμένη θύρα Ethernet και επικοινωνία RS 485
  • CS Soft Basic – λογισμικό εκτίμησης δεδομένων και προβολής αποτελεσμάτων σε γραφική μορφή και μορφή πίνακα
  • Εναλλακτικά διατίθεται και έκδοση για μέτρηση σωματιδίων από 0.3 µm για πεπιεσμένο αέρα και αέρια
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL