Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Σημείο Δρόσου/ Μέτρηση σημείου δρόσου με το σετ DS 52 για ξηραντές προσρόφησης

Μέτρηση σημείου δρόσου με το σετ DS 52 για ξηραντές προσρόφησης

Add to enquiry

Κιτ μέτρησης σημείου δρόσου DS 52 για ξηραντές ψύξης

Το εύρος μέτρησης -20...50°Ctd καθιστά το κιτ μέτρησης σημείου δρόσου DS 52 με επαφές συναγερμού το ιδανικό σύστημα ελέγχου σημείου δρόσου για ξηραντές ψύξης με αναλογική έξοδο 4...20 mA.

Ο αισθητήρας σημείου δρόσου FA 415 παρουσιάζει υψηλή σταθερότητα σε μακροχρόνια χρήση και μπορεί να εγκατασταθεί και να αφαιρεθεί εύκολα και γρήγορα υπό πίεση μέσω του βιδωτού θαλάμου μέτρησης με ταχυ-σύνδεσμο. Το κιτ μέτρησης σημείου δρόσου προμηθεύεται έτοιμο προς εγκατάσταση με έτοιμη καλωδίωση. Οι τιμές της εξόδου συναγερμού μπορούν να ρυθμιστούν ελεύθερα.

Ειδικά χαρακτηριστικά του κιτ ελέγχου σημείου δρόσου DS 52 για ξηραντές ψύξης

  • Σύστημα έτοιμο προς εγκατάσταση: Έτοιμη καλωδίωση
  • Μη χρονοβόρα μελέτη του εγχειριδίου οδηγιών
  • 2 επαφές συναγερμού (230 VAC, 3 A) προ- και κύριος ρυθμιζόμενος συναγερμός
  • 4...20 mA αναλογική έξοδο
  • Προαιρετικός εξοπλισμός συναγερμούt: Βομβητής και κόκκινος συνεχής φωτισμός
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL