Jakość sprężonego powietrza

Pomiar jakości sprężonego powietrza odgrywa kluczową rolę w wielu procesach przemysłowych, w których sprężone powietrze jest wykorzystywane jako kluczowy materiał roboczy. Jakość sprężonego powietrza wpływa nie tylko na wydajność maszyn i narzędzi, ale także na jakość produktów, szczególnie w branżach takich jak produkcja żywności, farmaceutyków i elektroniki. Urządzenia do pomiaru jakości sprężonego powietrza mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że sprężone powietrze zawsze spełnia wymagane normy.

Podstawowym przyrządem pomiarowym w tym kontekście jest licznik cząstek. Monitoruje on stężenie cząstek stałych w sprężonym powietrzu i zapewnia, że mieści się ono w dopuszczalnych granicach. Cząstki stałe w sprężonym powietrzu mogą nie tylko obniżać wydajność maszyn, ale także prowadzić do błędów produkcyjnych, jeśli dostaną się do wrażliwych środowisk produkcyjnych.

Innym ważnym urządzeniem pomiarowym jest monitor mgły olejowej. Monitoruje on zawartość oleju w sprężonym powietrzu i zapewnia, że jest ona poniżej dopuszczalnych wartości granicznych. W branżach, w których absolutna czystość ma kluczowe znaczenie, takich jak technologia medyczna, precyzyjne monitorowanie zawartości oleju jest niezbędne z oczywistych powodów.

W tej sekcji zebraliśmy jednak inne przykładowe zastosowania lub przykłady branż, w których, zgodnie z naszym doświadczeniem, monitorowanie jakości sprężonego powietrza ma kluczowe znaczenie.