Pomiar wycieku

Wykrywanie nieszczelności w systemach sprężonego powietrza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wydajności i oszczędności kosztów. Nieszczelności w przewodach sprężonego powietrza mogą nie tylko prowadzić do znacznych strat energii, ale także wpływać na wydajność systemów sprężonego powietrza. Przyrządy do wykrywania nieszczelności są zatem niezbędnymi narzędziami do identyfikacji, kwantyfikacji i eliminacji nieszczelności.

Podstawowym narzędziem do wykrywania nieszczelności jest ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności. Urządzenie to wykorzystuje czujniki ultradźwiękowe do wykrywania dźwięków o wysokiej częstotliwości powodowanych przez nieszczelności w systemach sprężonego powietrza. Lokalizując te odgłosy, zespoły konserwacyjne mogą precyzyjnie określić lokalizację wycieku. Zastosowanie ultradźwiękowych detektorów wycieków umożliwia szybką reakcję na wycieki, zmniejsza straty energii, a tym samym pomaga obniżyć koszty operacyjne.

W poniższych konkretnych przykładach zastosowań podsumowaliśmy niektóre z przypadków, które były dla nas istotne w przeszłości i przedstawiliśmy wstępne wskazówki, które urządzenia można wykorzystać do rozwiązania odpowiednich problemów.