Kvalitet på komprimerad luft

Mätning av tryckluftskvalitet spelar en viktig roll i många industriella processer där tryckluft används som ett avgörande driftmaterial. Tryckluftens kvalitet påverkar inte bara maskiners och verktygs prestanda, utan även produktkvaliteten, särskilt inom branscher som livsmedelsproduktion, läkemedel och elektroniktillverkning. Mätinstrument för tryckluftskvalitet är avgörande för att säkerställa att tryckluften alltid uppfyller de standarder som krävs.

Ett grundläggande mätinstrument i detta sammanhang är partikelräknaren. Den övervakar koncentrationen av fasta partiklar i tryckluften och ser till att den ligger inom acceptabla gränser. Partiklar i tryckluften kan inte bara försämra maskinernas effektivitet, utan kan även leda till produktionsfel om de hamnar i känsliga produktionsmiljöer.

En annan viktig mätanordning är oljedimövervakaren. Den övervakar oljehalten i tryckluften och ser till att den ligger under de tillåtna gränsvärdena. I branscher där absolut renhet är avgörande, t.ex. inom medicinteknik, är en exakt övervakning av oljehalten av uppenbara skäl nödvändig.

I det här avsnittet har vi dock samlat andra exempel på tillämpningar eller branschexempel där övervakning av tryckluftskvaliteten enligt vår erfarenhet är avgörande.