Kakovost stisnjenega zraka

Merjenje kakovosti stisnjenega zraka ima ključno vlogo v številnih industrijskih procesih, v katerih se stisnjen zrak uporablja kot ključno delovno sredstvo. Kakovost stisnjenega zraka ne vpliva le na zmogljivost strojev in orodij, temveč tudi na kakovost izdelkov, zlasti v panogah, kot so proizvodnja hrane, farmacevtska industrija in proizvodnja elektronike. Naprave za merjenje kakovosti stisnjenega zraka so ključnega pomena za zagotavljanje, da stisnjen zrak vedno izpolnjuje zahtevane standarde.

Osnovni merilni instrument v tem kontekstu je števec delcev. Z njim se spremlja koncentracija trdnih delcev v stisnjenem zraku in zagotavlja, da je v sprejemljivih mejah. Delci v stisnjenem zraku lahko ne le zmanjšajo učinkovitost strojev, temveč lahko povzročijo tudi napake v proizvodnji, če pridejo v občutljiva proizvodna okolja.

Druga pomembna merilna naprava je monitor oljne meglice. Ta spremlja vsebnost olja v stisnjenem zraku in zagotavlja, da je pod dopustnimi mejnimi vrednostmi. V panogah, kjer je absolutna čistoča ključnega pomena, kot je medicinska tehnologija, je natančno spremljanje vsebnosti olja iz očitnih razlogov nujno.

V tem razdelku pa smo zbrali še druge primere uporabe ali primere iz industrije, kjer je po naših izkušnjah spremljanje kakovosti stisnjenega zraka ključnega pomena.