Basınçlı hava kalitesi

Basınçlı hava kalitesi ölçümü, basınçlı havanın önemli bir işletme malzemesi olarak kullanıldığı çok sayıda endüstriyel proseste kilit rol oynamaktadır. Basınçlı havanın kalitesi yalnızca makine ve aletlerin performansını değil, aynı zamanda özellikle gıda üretimi, ilaç ve elektronik üretimi gibi sektörlerde ürün kalitesini de etkiler. Basınçlı hava kalitesi ölçüm cihazları, basınçlı havanın her zaman gerekli standartları karşıladığından emin olmak için çok önemlidir.

Bu bağlamda temel bir ölçüm cihazı partikül sayacıdır. Basınçlı havadaki katı partikül konsantrasyonunu izler ve kabul edilebilir sınırlar içinde olmasını sağlar. Basınçlı havadaki partiküller yalnızca makinelerin verimliliğini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda hassas üretim ortamlarına girmeleri halinde üretim hatalarına da yol açabilir.

Bir diğer önemli ölçüm cihazı da yağ buharı monitörüdür. Bu, basınçlı havadaki yağ içeriğini izler ve izin verilen sınır değerlerin altında olmasını sağlar. Tıbbi teknoloji gibi mutlak temizliğin çok önemli olduğu endüstrilerde, yağ içeriğinin hassas bir şekilde izlenmesi bariz nedenlerden dolayı çok önemlidir.

Ancak bu bölümde, deneyimlerimize göre basınçlı hava kalitesinin izlenmesinin çok önemli olduğu diğer örnek uygulamaları veya endüstri örneklerini bir araya getirdik.