Výrobky
Aplikace
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Company
About us
Pobočky společnosti
Customers
Certifikace podle DIN EN ISO 9001
News
Downloads
Catalogue
Prospekt
Software
Manuál
Scientific paper
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Software/ CS Basic (2018) - 0554 8040

CS Basic (2018) - 0554 8040

Add to enquiry

Intuitivní ovládání

Všechny důležité funkce lze načíst přes palubní desku. Globální nastavení: Upravte jednotky a změňte desetinná místa, uložte název firmy a logo:

  • Import dat v reálném čase: Vytvořte připojení Ethernet k CS loggeru nebo senzoru. Sledujte naměřené data v reálném čase v grafické a tabulkové podobě
  • Import z CS Soft Basic: Přenos dat z předchozí verze CS Soft Basic
  • Zálohování dat: zálohování projektů a databáze

Grafické hodnocení

Všechny měřicí křivky jsou označeny barvami. K dispozici jsou všechny potřebné funkce, jako je volné přiblížení, výběr / zrušení jednotlivých měřených křivek, volný výběr období, změna velikosti os, výběr barev a podobně. Tento pohled lze uložit jako soubor PDF a odeslat e-mailem. Různá data mohou být spojena s jedním společným souborem.

Zobrazení tabulky

Všechny body měření jsou uvedeny s přesným časovým intervalem. Požadované měřicí kanály s názvem měřicího místa lze vybrat pomocí průzkumníka diagramů.

Statistika

Všechna potřebná statistická data jsou viditelná na první pohled. Takže uživatel může rychle zjistit, které minimální nebo maximální naměřené hodnoty nastaly, kdy a na jak dlouho.

Hodnocení průtoku

Software provádí analýzu průtoku pro všechny připojené průtokoměry volitelně jako denní, týdenní nebo měsíční hlášení.

Stáhnout - CS Basic

Add to enquiry
CS Soft Basic software hodnotí data nasbírané z vyduchových a plynových měřících přístrojů od CS Instruments
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL