Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Καταγραφικά συστήματα/ Οικονομικό φορητό καταγραφικό σε βαλιτσάκι - DS 400 mobile

Οικονομικό φορητό καταγραφικό σε βαλιτσάκι - DS 400 mobile

Add to enquiry

Προσιτό, φορητό καταγραφικό δεδομένων - DS 400 mobile

με ενσωματωμένο καταγραφικό δεδομένων για σύνδεση έως και 4 αισθητήρων, καθώς και παροχή ρεύματος σε αυτούς.

Τα προτερήματα του DS 400 mobile με μια ματιά

  • Εύκολη και ξεκάθαρη διάταξη: Πολύ εύκολη λειτουργία μέσω της έγχρωμης οθόνης αφής 3.5”
  • Ευέλικτο: Σύνδεση με έως και 4 αισθητήρες ακόμη και τρίτων κατασκευαστών συμπεριλαμβανομένης παροχής ρεύματος σε αυτούς
  • Αξιόπιστο: Αποθηκεύει όλες τις μετρημένες τιμές στην εσωτερική κάρτα μνήμης, καθιστώντας εύκολη την μεταφορά δεδομένων μέσω USB
  • Έξυπνη ενεργειακή ανάλυση: Ημερήσιες/εβδομαδιαίες/μηνιαίες εκτιμήσεις της ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα

Επιλογές λογισμικού

  • Ενσωματωμένος webserver
  • Υπολογισμός μαθηματικών εξισώσεων
  • Αθροιστική λειτουργία

Επιλογές υλικολογισμικού

  • Θύρα Ethernet / RS 485
  • Επιπρόσθετες είσοδοι αισθητήρων (ψηφιακοί ή αναλογικοί)
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL