Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Σημείο Δρόσου/ Ο αισθητήρας σημείου δρόσου FA 500 με την ενσωματωμένη οθόνη και επαφές συναγερμού

Ο αισθητήρας σημείου δρόσου FA 500 με την ενσωματωμένη οθόνη και επαφές συναγερμού

Add to enquiry

Αισθητήτας σημείου δρόσου FA 500 από -80 έως 20°Ctd

Ο αισθητήρας FA 500 είνια ο ιδανικός αισθητήρας με ενσωματωμένη οθόνη και επαφές συναγερμού για ξηραντές ψύξης, μεμβράνης και ξηράς προσρόφησης.

Ειδικά χαρακτηριστικά:

 • ΝΕΟ: πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus-RTU
 • ΝΕΟ: Υψηλότερη ανάλυση σήματος λόγω των βελτιωμένων ηλεκτρονικών μέσων
 • ΝΕΟ: Διάγνωση σήματος επι τόπου με φορητά μέσα ή με το λογισμικό CS Service Software
 • Ενσωματωμένη οθόνη
 • Ρύθμιση κατώτατου ορίου συναγερμού, μέσω πληκτρολογίου (max. 60 VDC, 0,5 A)
 • Κατάλληλοι για εφαρμογές υψηλής πίεσης 350 bar (ειδικές εκδόσεις)
 • Ακραία μακροχρόνια σταθερότητα
 • Σύντομος χρόνος απόκρισης
 • Έξοδος αναλογικού σήματος 4...20 mA
 • 2 εκδόσεις: Κατάλληλες για ξηραντές ψύξης και ξηράς προσρόφησης

Εύκολη λειτουργία μέσω πλήκτρων στην οθόνη

 • Η ενσωματωμένη οθόνη απεικονίζει το σημείο δρόσου με μεγάλη γραμματοσειρά για εύκολη ανάγνωση, καθώς και άλλες παραμέτρους υγρασίας σε 2 ακόμη σελίδες στην οθόνη. Μέσω των πλήκτρων με βελάκια μπορείτε να μεταβείτε στις σελίδες.
 • Τα όρια του συναγερμού μπορούν να ρυθμιστούν μέσω των πλήκτρων. Ακόμη, πέρα από τις τιμές συναγερμού, ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις τιμές υστέρησης.
 • Το αναλογικό σήμα εξόδου 4...20 mA μπορεί να βαθμονομηθεί ελεύθερα και να αποδόσει διαφορετικά ποσά μέτρησης όπως πχ να εκφράσει την υγρασία σε g/m³.
 • Εάν απαιτηθεί ο αισθητήρας μπορεί να μετατρέψει το σημείο δρόσου υπο πίεσης σε σημείο δρόσου ατμοσφαιρας εισάγοντας την πίεση του συστήματος και σαν πίεση αναφοράς την ατμοσφαιρική πίεση.
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL