Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Σημείο Δρόσου/ FA510/515 αισθητήρας σημείου δρόσου -20 έως 50°Ctd.

FA510/515 αισθητήρας σημείου δρόσου -20 έως 50°Ctd.

Add to enquiry

Αισθητήρας σημείου δρόσου FA 510/515 από -20 έως 50°Ctd για τυπική χρήση σε ξηραντές ψύξης.

Επι πλέον της γνωστής σύνδεσης αναλογικής εξόδου 4...20 mA η νέα γενιά αισθητήρων σημείου δρόσου διαθέτει ψηφιακή έξοδο RS 485 (Modbus-RTU). Όλες οι τιμές όπως π.χ. σημείο δρόσου, θερμοκρασία, υγρασία (absolute humidity) κλπ. που μετρούνται από τον αισθητήρα ανακτώνται μέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας Modbus. Εν συγκρίσει με τα προηγούμενα μοντέλα, τα αισθητήρια όργανα και τα ηλεκτρονικά όργανα εκτίμησης έχουν εξελιχθεί, με μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της αντιστάθμισης της θερμοκρασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα: Αυξημένη ακρίβεια σε διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, και βελτιωμένη ανάλυση του σήματος του αισθητήρα. Όπως και τα προηγούμενα μοντέλα, οι νέοι αισθητήρες παρουσιάζουν υπερβολική σταθερότητα σε μακροχρόνια χρήση, είναι ανεπηρέαστοι από συμπύκνωση υγρασίας και χάριν στο ειδικά σχεδιασμένο τρυπητό κάλυμμα, ο αισθητήρας προστατεύεται από την άμεση επαφή με τυχόν σωματίδια που μπορεί να βρεθούν στον αέρα.

Special features of FA 510/515:

  • Αναλογική έξοδος 4...20 mA
  • Υπερβολικά σταθερός σε μακροχρόνια χρήση
  • Σύντομος χρόνος αντίδρασης
  • Εύρος μέτρησης -20...50°Ctd
  • ΝΕΟ: Πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus
  • Δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου επί τόπου μέσο της συσκευής χειρός ή μέσω του λογισμικού CS Service
Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL