Λογισμικό

5 προϊόντα

CS Basic - 0554 8040

Αξιολόγηση δεδομένων με γραφικά και πίνακες - ανάγνωση δεδομένων μέτρησης μέσω στικ USB ή Ethernet. Άδεια χρήσης για 2 σταθμούς εργασίας.

Περισσότερα
CS Network - Σύστημα παρακολούθησης ενέργειας

CS Network - Σύστημα παρακολούθησης ενέργειας

Παρακολούθηση ενέργειας για πεπιεσμένο αέρα και αέρια σε μια επιχείρηση.

Περισσότερα
CS Soft Energy Analyzer

CS Soft Energy Analyzer

Εξυπηρετεί ανάλυση αεροσυμπιεστών, ανάλυση ολοκληρωμένων συστημάτων ή υπολογισμός διαρροών. Εκτίμηση σε υπολογιστή με γραφικά στοιχεία και δεδομένα στατιστικής. Γραφική απεικόνιση με ημερήσια ή εβδομαδιαία προβολή. Έξοδα πεπιεσμένου αέρα σε €/$.

Περισσότερα
CS Service Software - FA 5xx

CS Service Software - FA 5xx

Πολύ χρήσιμο για την σύνδεση του αισθητήρα δρόσου στον υπολογιστή για την ολοκλήρωση των ακόλουθων διαδικασιών: βαθμονόμηση του αναλογικού σήματος 4...20 mA, τιμές συναγερμού, βαθμονόμηση μονού σημείου.

Περισσότερα
CS Service Software - VA 5xx

CS Service Software - VA 5xx

Πολύ χρήσιμο για την σύνδεση του αισθητήρα δρόσου στον υπολογιστή για την ολοκλήρωση των ακόλουθων διαδικασιών: βαθμονόμηση του αναλογικού σήματος 4...20 mA, τιμές συναγερμού, βαθμονόμηση μονού σημείου.

Περισσότερα