Besök oss på Maintenance Dortmund den 21-22 februari 2024

Det är mötesplatsen för hela branschen, från underhållsutrustning, reservdelar och drivteknik till prediktivt underhåll och innovativa tekniska lösningar.

Du hittar CS INSTRUMENTS GmbH & Co KG i monter D-09 i hall 4, där vi kommer att informera om följande ämnen:

  • Läcksökning och läckageberäkning av läckage i trycklufts- och gassystem
  • Förbruknings- och flödesoptimering i trycklufts-, naturgas- och industrigassystem
  • Fuktmätning och daggpunktsbestämning i gassystem och tryckluft
  • Mätning av tryckluftskvalitet i enlighet med ISO 8573 - "Produktinnovation" OIL CHECK 500
  • Övervakning och analys av trycklufts- och gassystem med flexibla programvarulösningar

Hämtadin gratisbiljett nu: klicka