Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
gr
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry

Μέτρηση υπολειπόμενου λαδιού με την συσκευή OILCHECK σύμφωνα με το ISO 8573 – σταθερή λύση

Ο αισθητήρας λαδιού OILCHECK μετρά τους ατμούς του εναπομείναντος λαδιού στον πεπιεσμένο αέρα. Για σταθερή χρήση σας προτείνουμε να το συνδυάσετε με το καταγραφικό σύστημα DS 400.

more

Μέτρηση υπολειπόμενου λαδιού με την συσκευή OILCHECK σύμφωνα με το ISO 8573 – φορητή λύση

Ο αισθητήρας λαδιού OILCHECK μετρά τους ατμούς του εναπομείναντος λαδιού στον πεπιεσμένο αέρα. Για φορητή χρήση σας προτείνουμε να το συνδυάσετε με τον καταμετρητή σωματιδίων PC 400 και το φορητό καταγραφικό σύστημα DS 500 mobile.

more

Μετρητής σωματιδίων PC 400 – σταθερή λύση σύμφωνα με το ISO 8573

Ο υψηλής ακρίβειας μετρητής σωματιδίων PC 400 μετρά τα σωματίδια μεγέθους μεγαλύτερου του 0.1 µm και έτσι κρίνεται ικανός για τον έλεγχο του πεπιεσμένου αέρα class 1 ISO 8573.

more

Μετρητής σωματιδίων PC 400 – φορητή λύση σύμφωνα με το ίσο ISO 8573

Μετρητής σωματιδίων PC 400 για μετρήσεις σωματιδίων από 0.1 µm για πεπιεσμένο αέρα και αέρα σε βαλίτσα μεταφοράς.

more

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL