Čítače částic a měření zbytkového oleje pro zajištění kvality stlačeného vzduchu

Kvalita plynu nebo stlačeného vzduchu v systému do značné míry závisí na průběžném sledování obsahu zbytkového oleje a počtu částic. Naše systémy pro stanovení obsahu zbytkového oleje a měření částic ve stlačeném vzduchu a plynu jsou k dispozici ve stacionárním i mobilním provedení. Nabízíme tak vhodný systém pro každou aplikaci, aby bylo možné co nejsnáze splnit požadavky normy ISO 8573.

5 produktů

OIL CHECK 500

Monitorovací systém pro vysoce přesné měření obsahu zbytkového oleje v parách stlačeného vzduchu a dusíku.

Více

Měřič zbytkového obsahu oleje OILCHECK podle ISO 8573 – mobilní řešení

Senzor zbytkového obsahu oleje OILCHECK měří výparné zbytky oleje ve stlačeném vzduchu. Jako mobilní řešení Vám nabízíme kombinaci s čítačem částic PC 400 a mobilním registrátorem DS 500 mobile.

Více

Měřič zbytkového obsahu oleje OILCHECK podle ISO 8573 – stacionární řešení

Senzor zbytkového obsahu oleje OILCHECK měří výparné zbytky oleje ve stlačeném vzduchu. Jako stacionární řešení Vám nabízíme kombinaci s registrátorem DS 400.

Více

Čítač částic PC 400 – mobilní řešení podle ISO 8573

Čítač částic PC 400 až po velikost 0,1 µm pro stlačený vzduch a plyny v servisním pouzdře.

Více

Čítač částic PC 400 – stacionární řešení podle ISO 8573

Vysoce přesný optický čítač částic PC 400 měří částice od velikosti 0,1 µm a je proto vhodný k monitorování kvality stlačeného vzduchu třídy 1 ISO 8573.

Více

Stlačený vzduch je vyráběn kompresorem stlačujícím okolní vzduch. Pokud se nečistoty ve stlačeném vzduchu dostanou do kontaktu s konečným produktem, může to vést k vyššímu počtu zmetků. Často se tak z řešení, které se na první pohled jeví jako nákladově efektivní, stává velmi nákladný způsob výroby stlačeného vzduchu. Pro uživatele je proto nezbytné stlačený vzduch po jeho výrobě upravit, protože tento vzduch obsahuje vodu, olej, prachové částice a další nečistoty. V závislosti na požadované kvalitě stlačeného vzduchu mohou tyto látky způsobovat problémy při výrobě a zvyšovat provozní náklady.

Společnost CS INSTRUMENTS nabízí mobilní i stacionární měřicí zařízení pro měření kvality stlačeného vzduchu podle normy ISO 8573-1:

  • Měření zbytkového oleje analyzátor zbytkového oleje Oil Check
  • Měření pevných částic analyzátorem částic PC 400
  • a pro měření rosného bodu např. měřič rosného bodu FA 510 (viz kategorie měření rosného bodu).