Μετρητές σωματιδίων και μέτρηση υπολειμματικών ελαίων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα

Η ποιότητα του αερίου ή του πεπιεσμένου αέρα μέσα σε ένα σύστημα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή παρακολούθηση της περιεκτικότητας σε υπολειμματικό λάδι και του αριθμού των σωματιδίων. Τα συστήματά μας για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υπολειμματικό λάδι και τη μέτρηση των σωματιδίων σε πεπιεσμένο αέρα και αέριο διατίθενται τόσο σε σταθερές όσο και σε κινητές εκδόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρουμε το κατάλληλο σύστημα για κάθε εφαρμογή, ώστε να πληρούνται όσο το δυνατόν πιο εύκολα οι απαιτήσεις του ISO 8573.

5 προϊόντα

OIL CHECK 500

Το σύστημα παρακολούθησης για τη μέτρηση υψηλής ακρίβειας της περιεκτικότητας σε υπολειμματικό λάδι ατμών του πεπιεσμένου αέρα και του αζώτου.

Περισσότερα

Μέτρηση υπολειπόμενου λαδιού με την συσκευή OILCHECK σύμφωνα με το ISO 8573 – φορητή λύση

Ο αισθητήρας λαδιού OILCHECK μετρά τους ατμούς του εναπομείναντος λαδιού στον πεπιεσμένο αέρα. Για φορητή χρήση σας προτείνουμε να το συνδυάσετε με τον καταμετρητή σωματιδίων PC 400 και το φορητό καταγραφικό σύστημα DS 500 mobile.

Περισσότερα

Μέτρηση υπολειπόμενου λαδιού με την συσκευή OILCHECK σύμφωνα με το ISO 8573 – σταθερή λύση

Ο αισθητήρας λαδιού OILCHECK μετρά τους ατμούς του εναπομείναντος λαδιού στον πεπιεσμένο αέρα. Για σταθερή χρήση σας προτείνουμε να το συνδυάσετε με το καταγραφικό σύστημα DS 400.

Περισσότερα

Μετρητής σωματιδίων PC 400 – φορητή λύση σύμφωνα με το ίσο ISO 8573

Μετρητής σωματιδίων PC 400 για μετρήσεις σωματιδίων από 0.1 µm για πεπιεσμένο αέρα και αέρα σε βαλίτσα μεταφοράς.

Περισσότερα

Μετρητής σωματιδίων PC 400 – σταθερή λύση σύμφωνα με το ISO 8573

Ο υψηλής ακρίβειας μετρητής σωματιδίων PC 400 μετρά τα σωματίδια μεγέθους μεγαλύτερου του 0.1 µm και έτσι κρίνεται ικανός για τον έλεγχο του πεπιεσμένου αέρα class 1 ISO 8573.

Περισσότερα

Ο πεπιεσμένος αέρας παράγεται από έναν συμπιεστή που συμπιέζει τον αέρα του περιβάλλοντος. Εάν οι ακαθαρσίες στον πεπιεσμένο αέρα έρθουν σε επαφή με το τελικό προϊόν, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά απόρριψης. Αυτό συχνά μετατρέπει αυτό που με την πρώτη ματιά φαίνεται να είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση σε έναν πολύ ακριβό τρόπο παραγωγής πεπιεσμένου αέρα. Επομένως, είναι απαραίτητο για τον χρήστη να επεξεργάζεται τον πεπιεσμένο αέρα μετά την παραγωγή του, καθώς ο αέρας αυτός περιέχει νερό, λάδι, σωματίδια σκόνης και άλλες ακαθαρσίες. Ανάλογα με την απαιτούμενη ποιότητα του πεπιεσμένου αέρα, οι ουσίες αυτές μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της παραγωγής και να αυξήσουν το λειτουργικό κόστος.

Η CS INSTRUMENTS προσφέρει κινητές και σταθερές συσκευές μέτρησης για τη μέτρηση της ποιότητας του πεπιεσμένου αέρα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8573-1:

  • Μέτρηση υπολειμματικού λαδιού ο αναλυτής υπολειμματικού λαδιού Oil Check
  • Μέτρηση στερεών σωματιδίων με τον αναλυτή σωματιδίων PC 400
  • και για τη μέτρηση σημείου δρόσου π.χ. ο μετρητής σημείου δρόσου FA 510 (βλέπε κατηγορία μέτρησης σημείου δρόσου)