Säkerställ eran tryckluftskvalitet med våran utrustning för Restoljemätning och partikelräkning

Tryckluftskvaliten och kvaliteten på eran gas kan säkerhetsställas med kontinuerliga övervakningen av restoljeinnehållet och antalet partiklar. Våra system för att bestämma restoljehalten och mäta partiklarna i tryckluft och gas finns både i en stationär och i en mobil version. På detta sätt erbjuder vi rätt system för varje applikation för att uppfylla kraven i ISO 8573 så enkelt som möjligt.

5 produkter

OIL CHECK 500

Övervakningssystem för högprecisionsmätning av den återstående ångoljehalten i tryckluft och kväve.

mer

Restmätning av oljeinnehåll OILCHECK , säkerhetställer eran luftkvalitet enligt ISO 8573 - här i mobil lösning

Restoljeinnehållsmätaren OILCHECK säkerhetsställer luftkvaliteten, den mäter återstående oljehalten i tryckluften. För en mobil lösning erbjuder vi dig en kombination med partikelräknare PC 400 och mobil Logger DS 500 mobil.

mer

Restmätning av oljeinnehåll OILCHECK, säkerhetställer eran luftkvalitet enligt ISO 8573 - här i stationär lösning

Restoljeinnehållssensorn OILCHECK säkerhetsställer luftkvaliteten, mäter den återstående oljehalten i tryckluften. För stationär lösning erbjuder vi dig en kombination med sjökortinspelaren DS 400.

mer
Mobile particle counter PC 400 according to ISO 8573

Partikelräknare PC 400 - säkerhetsställer eran luftkvalitet här i mobil lösning enligt ISO 8573

Tryckluftskvaliteten säkerhetställs med våran mobila partikelräknare PC 400 ,partikelstorlek upp till 0,1 µm för tryckluft och gaser.

mer
Particle counter PC 400 according to ISO 8573

Partikelräknare PC 400 - säkerhetsställer eran luftkvaliteten , Här i stationär lösning enligt ISO 8573

Den mycket exakta optiska partikelräknaren PC 400 mäter partiklar från en storlek på 0,1 µm och är därför lämplig för övervakning av tryckluftskvalitetsklass 1 ISO 8573.

mer

Tryckluft genereras av en kompressor som komprimerar omgivande luft. Om orenheter i tryckluften kommer i kontakt med slutprodukten kan det leda till högre kassationsgrad. Det som vid första anblicken verkar vara en kostnadseffektiv lösning blir då ofta ett mycket dyrt sätt att generera tryckluft. Det är därför viktigt att användaren behandlar tryckluften efter att den har genererats, eftersom den innehåller vatten, olja, dammpartiklar och andra föroreningar. Beroende på vilken tryckluftskvalitet som krävs kan dessa ämnen orsaka problem under produktionen och öka driftskostnaderna.

CS INSTRUMENTS erbjuder både mobila och stationära mätinstrument för mätning av tryckluftskvalitet i enlighet med ISO 8573-1:

  • Mätning av restolja Analysator för restolja Oil Check
  • Mätning avfasta partiklar med PC 400 partikelanalysator
  • och för daggpunktsmätning t.ex. FA 510 daggpunktsmätare (se kategori Daggpunktsmätning)