Produkten
Applicaties
Service
Seminar
(Re-) Calibration service
Bedrijf
Over ons
Dochterondernemingen
Klanten
Certificering volgens DIN EN ISO 9001
Nieuws
Downloads
Catalogus
Datasheets
Software
Handleiding
Wetenschappelijke artikelen
+31 (0)168 382 699
info@cs-instruments.nl
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Aanvraag
Applicaties / Energiemanagement / Energiemanagement

ISO 50001 energie management stap voor stap

Bereidt uw bedrijf voor op een energie management systeem volgens ISO 50001 door het volgen van vier stappen volgens ISO 16001 en ISO 9001. Aan de hand van het volgende voorbeeld kunt u zien hoe de producten van CS Instruments u helpen met het inzichtelijk maken van uw perslucht-, stikstof- en zuurstofverbruik, hoe u de verbruikskosten kunt verlagen en efficiency kunt vergroten. U zult zien hoe eenvoudig deze stappen te integreren zijn in uw kwaliteit management systeem en hoe u de eerste stappen zet naar een aanzienlijke verlaging van uw productiekosten

Stap 1 ISO 50001. Verzamel de belangrijke gegevens.

ISO 50001 Energie management begint ergens!

Verlies van perslucht, stikstof, zuurstof of andere technische gassen zorgt voor een sterke stijging van de energie en productiekosten. Vocht in uw leidingsysteem leidt tot corrosie van de leidingen, schade aan machines of een kwaliteitsproblemen aan uw product. Zonder deze parameters te meten is het niet eenvoudig om erachter te komen wat de kwaliteit van uw productieproces eigenlijk is. Veel bedrijven controleren op dit moment ook nog niet of deze problemen zich voordoen.

De eerste stap richting ISO 50001 is om precieze flowmeters voor perslucht bij alle belangrijke plaatsen te installeren om betrouwbare meetgegevens te krijgen. De instrumenten worden direct gemonteerd in de hoofdleidingen van de perslucht in de fabriek, (in de compressor ruimte). In de eerste stap is het ideaal om het persluchtverbruik in de hoofdtoevoerleiding te registreren met behulp van een intelligente recorder of datalogger. De perslucht leidingen, die leiden tot de interne eindverbruikers worden alleen bekeken in de tweede stap.

Zoals het voorbeeld laat zien, meet en registreert de intelligente recorder DS 500 direct de persluchtproductie in de compressor ruimte. Het perslucht verbruik wordt gemeten door middel van een flow en verbruik sensor, het dauwpunt respectievelijk het drukdauwpunt met een dauwpunt sensor, en het huidige. energieverbruik met de CS clamp-on ampèremeter en mogelijk de druk met een druksensor. In de praktijk worden dergelijke perslucht meting uitgevoerd voor ten minste de duur van een volledige week. Idealiter van vrijdag tot en met vrijdag om de verbruiksgegevens van de perslucht installatie te krijgen voor een complete productie periode.

Perslucht lekkages worden zeer snel zichtbaar in bijvoorbeeld het weekend. In de productie-vrije tijd moet het persluchtverbruik bijna “nul m³ / uur” zijn. Dit is niet realistisch in de praktijk. Belasting van de compressoren in het weekend, wanneer de compressor slechts gebruikt wordt om de druk in het system op pijl te houden door lekkages en het maximale perslucht verbruik aan het begin van de week worden direct zichtbaar.

Monitoring van persluchtverbruik en energiekosten

Stap 2 ISO 50001. Vaststellen en lokaliseren van perslucht verliezen en lekkages.

Zodra de meetapparatuur is geplaatst wordt het vaak al duidelijk waar actie moet worden ondernomen!

In de tweede stap richting ISO 50001 worden perslucht lekkages en verliezen gelokaliseerd. Hiertoe wordt de persluchtleidingen van de belangrijkste consumenten in de perslucht analyse toegevoegd. Eerst moet de grootste persluchtverbruikers worden bepaald. Zij moeten worden gespecificeerd in een enkele verbruiker zoals bijvoorbeeld hallen, vloeren, productielijnen of zelfs enkele machines. Zodra de persluchtverbruik in beeld wordt gebracht per gebruiker wordt snel transparant wanneer en hoe hoog de persluchtkosten zijn.

Zelfs de kleinste lekkages of perslucht verliezen ook in het geval van een lopende productie kunne snel en gemakkelijk worden gevonden door middel van moderne ultrasone lekdetectoren, zoals bijvoorbeeld onze lekdetector LD 400. Gebruik deze kans en uw lekkages en dus het perslucht verbruik te verminderen. Het installeren van intelligente recorders zoals bijvoorbeeld de DS 500 in de belangrijkste perslucht lijnen helpt om het persluchtverbruik, de perslucht kosten en de lekkages transparanter te maken. Bovendien kunnen de meetgegevens betrouwbaar worden opgeslagen op de bedrijfsserver. Door alarmen in te stellen kunnen plotseling optredende perslucht pieken veroorzaakt door defecte lijnen of gebroken persluchtslangen onmiddellijk worden herkend. De verantwoordelijke medewerker krijgt in dat geval direct een waarschuwing via SMS of via e-mail.

Perslucht lekkages kunnen voor een groot deel vrij gemakkelijk worden geëlimineerd door het uitwisselen van lekke perslucht koppelingen of plug-in aansluitingen of door het aandraaien van schroefverbindingen zoals bijvoorbeeld flenzen. Dit is veel problematischer in het geval van persluchtsystemen met lange lijnen, die zijn gegroeid in de loop van de jaren, te klein gedimensioneerde binnendiameter van de perslucht leidingen en bochten in het leidingsysteem, en drukverliezen aan filters en drogers.

Een te klein gedimensioneerde binnendiameter van perslucht leiding kan leiden tot een oneconomisch hoog debiet en dus tot drukverliezen. De stroomsnelheid van de perslucht mag niet meer dan 6 m / s (onder bedrijfsomstandigheden) bedragen. Bij hogere debieten treed er een te hoog drukverlies op en dus energie verspilling.

Anderzijds een verlaging van de leidingdruk van 1 bar kan bij benadering 8% van het energie verbruik naar beneden brengen. Vervuilde filters leiden tot een onnodige drukverschil en een drukval in het perslucht systeem. Om deze energieverspilling te voorkomen en op lange termijn onder controle te houden adviseren wij naast het plaatsen van de voorgestelde flow en verbruik sensoren ook om de drukverschillen over de belangrijkste filters te controleren. Door daarbij gebruik te maken van alarmeringen is het mogelijk de service intervallen voor de filters te bepalen. Voor een storingsvrije productie is geregeld droge perslucht nodig. Uitvallen van de persluchtdrogers (koeldrogers, membraandrogers of adsorptiedrogers) kan leiden tot de vorming van condensaat, corrosie en productie-uitval. Met de intelligente recorder DS 500 is een oplossing op maat voor de beoordeling en registratie van alle noodzakelijke parameters van een perslucht installatie simpel en eenvoudig op te zetten.

Persluchtlekkage resp. persluchtverliezen

Stap 3 ISO 50001. Verifieer de optimalisatie en implementer in het gehele leidingwerk

Neem een kijkje bij het geoptimaliseerde productieproces!

Na de eerste stappen heeft u een duidelijk beeld gekregen van het belangrijkste deel van uw perslucht systeem. Het werd duidelijk waar het niet efficiënt genoeg was, reparaties zijn uitgevoerd en oplossingen zijn geïmplementeerd. Nu is het de bedoeling dat de resultaten en vergaarde kennis worden overgebracht in het gehele productie proces.

Kleppen die niet volledig sluiten moeten worden uitgewisseld. snelkoppelingen die niet volledig sluiten moeten ook worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Maak gebruik van de kennis die u heeft opgedaan in de stappen 1 tot en met 3 om continu en zorgvuldig verdere oplossingen uit te werken voor uw gehele perslucht systeem. Een geoptimaliseerd persluchtsysteem bespaart geld – een belangrijk punt in het geval van stijgende energiekosten.

De resultaten van de persluchtanalyse overbrengen op het leidingsysteem

Stap 4 ISO 50001. Evaluatie

Controleer de resultaten en bewijs de optimalisatie!

Gebruik de verworven gegevens uit stap 3 om de verbeteringen te evalueren.

Continueer het proces van het complete bedrijf energie management systeem. Bespreek de veranderingen tijdens interne audits met management en medewerkers en geef een ieder de mogelijkheid om mee te helpen met verbeteringen. Houd een degelijke documentatie bij van elke stap die wordt gemaakt, dit zorgt ervoor dat er een oneindige cyclus ontstaat van controleren verbeteren en optimaliseren. Dit is de start voor de toekomstige ISO 50001 certificering!

Continue monitoring van persluchtoptimalisatie

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL