Mätanordningar för läckagedetektering och beräkning

Läckage är orsaken till det största slöseriet med energi i tryckluftssystem. Flera studier visar att 30% av kostnaden för tryckluft kan sparas genom att läckage elimineras. Därför är det ett måste att upptäcka och eliminera läckage ofta. Vår LD-serie ger dig all den funktion som behövs för att upptäcka läckage och mäta konsekvenserna när det gäller energiförbrukning och bortkastade pengar.

Typiska tillämpningar av våra mätinstrument i detta avsnitt är läckagedetektering i tryckluftsystem och läckagetestning av trycklösa system.

%antal% produkter
Visualiserar läckage på den integrerade skärmen och sparar tid

Ultraljudskamera för LD 500/ LD510

Visar på skärmen var tryckluftsläckor finns och gör det mycket snabbare att hitta läckor

mer

LD 500/LD 510 Läcksökare med integrerad kamera

Vårt starterset för lokalisering av läckage, utrustad med en integrerad kamera och bifogat tillbehör, kan användas till såväl säker läckagesökning som läckageberäkning och rapportering enl. ISO 50001.

mer
CS INSTRUMENTS Läckagedetektor LD 450 med headset

Läckagedetektor LD 450

Läckagedetektor för tryckluft, gas och vakuumsystem. Valfritt som en enhet eller i ett kompett set

mer
CS Leak Reporter Molnlösning - mjukvara för våra läckdetektorer LD 500/510

CS Leak Reporter Molnlösning - för LD 500/510

CS Leak Reporter Cloud Solution kombinerar funktionerna i CS Leak Reporter V2 som ett moln baserad mjukvara.

mer

CS Leak Reporter V2 - rapporteringsprogram för LD 500/510

För detaljerade ISO 50001-rapporter. Ger en illustrerad översikt över de upptäckta läckorna och möjliga besparingar.

mer

Även om LD 400 är pålitlig för att upptäcka läckor kan LD500 också beräkna de kostnader som dessa läckor kommer att medföra över tiden. Användaren får en recension om det testade systemets faktiska tillstånd och om de uppskattade potentiella kostnadsbesparingarna. Kontakta våra experter om du inte är säker på vilket instrument som passar dig. Vi hjälper dig att hitta läcksökningsanordningen som passar applikationsbehovet i din tryckluft- eller gasmiljö.

Följande tabell ger dig en uppfattning om hur mycket de faktiska potentiella besparingarna du kan uppnå genom att upptäcka läckor i tryckluftssystem.

Läckagestorlek Luftförlust Energiförlust Kostar
Diameter (mm) 6 bar (l/s) 12 bar (l/s) 6 bar (kWh) 12 bar (kWh) 6 bar (€) 12 bar (€)
1 1.2 1.8 0.3 1.0 504 1,680
3 11.1 20.8 3.1 12.7 5,208 21,336
5 30.9 58.5 8.3 33.7 13,944 56,616
10 123.8 235.2 33.0 132.0 55,440 221,760

(Källa: Effektivitet i tryckluft, kWh x 0,21 € x 8000 arbetstimmar per år)

✓ air / compressed air ✓ argon (Ar)
✓ nitrogen (N2) ✓ oxygen (O2)