PRODUCTS  »  Úniky  »  CS Detektor úniku- pro LD 500/510

CS Detektor úniku- pro LD 500/510

CS detektor úniku- Software pro vytvoření vzduchového a plynového úniku v souladu s ISO 50001

Snadná tvorba zpráv podle ISO 50001 

Pokud bude zjištěna úniková ztráta a uložena v našem LD 500 / LD510, budou k dispozici následující údaje pro export do softwaru CS Leak Reportér pro vydání zprávy obsahující následující:

  • Fotografie místa úniku
  • Datum/ Čas
  • Název firmy / oddělení / stroj
  • Velikost úniku v litrech / min (volitelná jednotka)
  • Náklady na úniky za rok v EUR (volitelná měna)

Podrobné zprávy mohou být vydávány prostřednictvím PC software, který může být k dispozici provozovatelům systémů stlačeného vzduchu resp. vedoucím příslušného oddělení.

Zpráva může být vydána pro celou firmu nebo pro každé oddělení a dokumentuje zjištěné úniky snadno a jasně.

Vzhledem ke shrnutí na konci zprávy je snadné získat přehled o celkové hodnotě netěsnosti v litrech / min, jakož i o celkových nákladech na únik za rok.

Stáhnout - Detektor úniku

CS Detektor úniku- pro LD 500/510

Poptávka produktu v ČR

Poptávka produktu v ČR